Νέα θυγατρική στην Κένυα από την Intrasoft International

Νέα θυγατρική στην Κένυα από την Intrasoft International

Η εταιρεία ανακοίνωσ και την επίσημη παρουσίαση του συστήματος τραπεζικών λύσεων PROFITS στην αγορά της Ανατολικής Αφρικής.

Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Κένυα ανακοίνωσε η Intrasoft International.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ίδρυση της Intrasoft International EAST Africa Ltd ακολουθεί μια σειρά από συμβάσεις όπως στο NSSF Kenya (Σύστημα Διαχείρισης Συντάξεων, 2014) αλλά και μέσα από το έργο «KRA Data Warehouse and Business Intelligence» όπου η εταιρεία λειτουργεί ως στρατηγικός υπεργολάβος για την υλοποίηση και την παράδοση του «Risk Analysis Module» κομμάτι του ESKORT Compliance Application Suite.

«Η ανακοίνωση λαμβάνει χώρα τη χρονική στιγμή που η Κυβέρνηση της Κένυας έχει θέσει ως στόχο να καταστεί η χώρα ως μία παγκοσμίως ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία. Σύμφωνα με το Κύριο Εθνικό Σχέδιο Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Κένυας (2017), η κυβέρνηση στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση των ψηφιακών δυνατοτήτων, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα» επισημαίνει η εταιρεία.

«Η φήμη της Κένυας ως τεχνολογικού, εμπορικού και αναπτυξιακού κόμβου της Αφρικής καθιστά στρατηγικά ορθή την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας ως περιφερειακής έδρας της Intrasoft.

Το όραμά μας είναι να συνταχθούμε με την αναπτυξιακή δυναμική της Αφρικής στον τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών και να παρέχουμε λύσεις στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στο Δημόσιο και Επιχειρηματικό Τομέα», δήλωσε ο Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Intrasoft International.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης, την επίσημη παρουσίαση του συστήματος τραπεζικών λύσεων PROFITS στην αγορά της Ανατολικής Αφρικής. Το PROFITS αποτελεί μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων που περιλαμβάνει core banking, internet, mobile και agency banking, αυτοματοποίηση δανείων, Business Intelligence και MIS.

Το PROFITS αποτελεί νέα διάσταση στη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που εστιάζει στην δυναμική εξέλιξη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ακολουθώντας πιστά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις. Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει δύο υποσυστήματα PROFITS στη Housing Finance Bank (HF Group) στην Κένυα. To PROFITS υλοποιείται επίσης σήμερα στην Mwalimu Commercial Bank στην Τανζανία και στην Centenary Rural Development Bank στην Ουγκάντα και υπόσχεται να αλλάξει δυναμικά τους όρους λειτουργίας του τραπεζικού τομέα στην περιοχή.

Άλλα σημαντικά έργα του τραπεζικού τομέα στην Αφρική περιλαμβάνουν τη Zambia Electronic Clearing House Limited (ZECHL), όπου η Intrasoft International εφαρμόζει το National Payments Switch και παρέχει την υποδομή προώθησης της διαλειτουργικότητας όλων των συστημάτων πληρωμών, μέσω τραπεζών ή άλλων τρόπων.

Η Intrasoft International έχει δεσμευτεί πλήρως για την επένδυση και την αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, ενώ συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με στόχο να εισαγάγει καινοτόμες λύσεις ΙΤ στην Ανατολική Αφρική.