Νέες αλλαγές στην πληρωμή του φόρου εισοδήματος

Σε πόσες δόσεις θα μπορούν να αποπληρώσουν οι φορολογούμενοι τις οφειλές τους. Όλες οι αλλαγές στο πεδίο της φορολογίας.

«Πράσινο φως» για την αλλαγή του χρόνου πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων εκατομμυρίων φορολογουμένων έλαβε το υπουργείο Οικονομικών από τους θεσμούς. Συνεπώς, ο επόμενος φόρος εισοδήματος θα εξοφλείται από τους φορολογουμένους κατά τα πρότυπα του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή σε περισσότερες και σε μηνιαίες, αντί για διμηνιαίες, δόσεις.

Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι η εμπρόθεσμη είσπραξη του φόρου εισοδήματος εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους υπόλοιπους βασικούς φόρους που καλούνται να πληρώσουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 2017 παρουσίασε εισπραξιμότητα 67,86%, ενώ στους υπόλοιπους φόρους το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται πάνω από 75%. Με την παρέμβαση της αύξησης του αριθμού των δόσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το ποσοστό της εισπραξιμότητας.

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων εξοφλείται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, και συγκεκριμένα έως το τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Με το νέο ημερολόγιο που έχει προτείνει το υπουργείο Οικονομικών και έγινε δεκτό από τους θεσμούς, ο φόρος θα εξοφλείται σε έξι μηνιαίες δόσεις, και συγκεκριμένα στο τέλος των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Οι επιπλέον αλλαγές

Το ΥΠΟΙΚ, ωστόσο, φέρνει κι άλλες νέες αλλαγές στο πεδίο της φορολογίας. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει:

– Την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Η διαδικασία για τον ορισμό των νέων τιμών ζώνης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Οι νέες τιμές ζώνης θα πρέπει να έχουν οριστεί το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου.

– Την επαναρρύθμιση του ΕΝΦΙΑ. Μετά την ολοκλήρωση του ορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών, θα πρέπει να γίνει η επικαιροποίηση του ΕΝΦΙΑ.

– Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων διαβίωσης. Στόχος της επανεξέτασης είναι να εντοπιστούν παράμετροι οι οποίες είναι αναποτελεσματικές στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.