Νέες ανησυχίες από τον ΣΕΒ για την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα

Στο μηνιαίο δελτίου του ο ΣΕΒ τονίζει ξανά το πρόβλημα της υπερφορολόγησης για τις επιχειρήσεις.

Μικτές τάσεις σε διάφορες πλευρές της οικονομικής δραστηριότητας εντοπίζει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, σημειώνοντας μεταξύ άλλων την ενίσχυση της παραγωγής και του κύκλου εργασιών στη μεταποίηση, την άνοδο των λιανικών πωλήσεων και του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τη μείωση της ανεργίας αλλά ταυτόχρονα την υποχώρηση των εξαγωγών και του δείκτη οικονομικού κλίματος, όπως και τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων παρά την αύξηση των αφίξεων.

Ο ΣΕΒ αναφέρει ότι «οι αντοχές της ιδιωτικής οικονομίας δοκιμάζονται από την επικρατούσα τάση υπερφορολόγησης, όπως αποτυπώνεται στα κυριότερα εμπόδια του επιχειρείν που αναφέρονται στην έκθεση του World Economic Forum για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα, γεγονός που αποτυπώνεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει περικοπές δαπανών ύψους μόλις 78,8 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης φόρων ύψους 2.512,9 εκατ. ευρώ.

Η έκθεση του World Economic Forum για το 2016 – 2017 κατατάσσει την Ελλάδα στην 86η θέση, από την 81η πέρυσι.

«Η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση της ποιότητας των ασκούμενων πολιτικών, τη μείωση της αβεβαιότητας, την αποκατάσταση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και τον εξορθολογισμό του φορολογικού βάρους, ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της χώρας και να επιτευχθεί ο στόχος για ανάκαμψη της οικονομίας από το 2017».