Νέο «χτύπημα» Φίλη για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Νέο «χτύπημα» Φίλη για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση
Ï õðïõñãüò Ðáéäåßáò, ¸ñåõíáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí Íßêïò Ößëçò ðñïóÝñ÷åôáé óôçí óõíåäñßáóç ôïõ õðïõñãéêïý óôç ÂïõëÞ, ÐÝìðôç 22 Ïêôùâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

«Εάν τα ισοδύναμα πλήξουν όλους του πολίτες προτιμώ το 23%» είπε ο υπουργός Παιδείας με αφορμή την άρνηση των δανειστών για κλιμακωτή φορολόγηση.

«Αν τα ισοδύναμα αφορούν όλους τους πολίτες, προτιμώ το 23%. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να πληρώνουν 23% στο κρέας για να στείλουν κάποιοι τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο», δήλωσε στο ραδιόφων του Real FM ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, επιβεβαιώνοντας την άρνηση των δανειστών για κλιμακωτή φορολόγηση.

Ο υπουργός Παιδείας τόνισε ότι είναι πλέον θέμα ημερών να υπάρξει απόφαση για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ο Νίκος Φίλης δήλωσε ότι την μεγάλη πλειοψηφία ενδιαφέρει η δημόσια ευθύνη, καθώς και ότι είναι υπόθεση της κάθε οικογένειας που θέλει να στέλνει το παιδί της στο ιδιωτικό σχολείο, να πληρώνει και το κόστος.

«Δεν υπάρχουν προνομιούχοι και μη προνομιούχοι, όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι. Εγκαλέστε με για τα κενά. Η ουσία είναι το δημόσιο σχολείο», τόνισε ο Νίκος Φίλης και σημείωσε: «Το δημόσιο σχολείο θέλουμε να ενισχύσουμε και όχι την ιδιωτική εκπαίδευση».