Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Marfin Investment Group

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Marfin Investment Group

H σύνθεση του νέου Συμβουλίου σηματοδοτεί τη συμμετοχή του στρατηγικού μετόχου IRF στη χάραξη και εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου.

Σε σώμα συγκροτήθηκε σημερα το διοικητικό συμβούλιο της Marfin Investment Group (MIG), το οποίο εξελέγη απο την γενική συνελευση των μετοχών της

Η σύνθεση του είναι η ακόλουθη:

1. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Μανώλης Ξανθάκης, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Iskandar Safa, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

5. Ιωάννης Αρτινός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

6. Παναγιώτης Θρουβάλας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

7. Αγγελική Φράγκου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Αρετή Σουβατζόγλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Joseph Iskander, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Μάρκος Φόρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

12. Αλέξανδρος Εδιπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

13. Αναστάσιος Κυπριανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η εκλογή της Α. Φράγκου και του Π. Θρουβάλα έγινε μετά από πρόταση του μετόχου IRF European Finance Investments. Ο Π. Θρουβάλας κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της IRF. Η εκλογή των δύο μελών σηματοδοτεί την συμμετοχή του στρατηγικού μετόχου IRF στη χάραξη και εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου MIG.

Η Α. Φράγκου, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών Navios (Navios Group of Companies), περιλαμβάνεται ανελλιπώς, από το 2010 και έπειτα, στη λίστα του Lloyd’s των εκατό (100) πιο σημαντικών προσωπικοτήτων στον τομέα της ναυτιλίας. Ο όμιλος Navios διαθέτει τρεις (3) εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο του NYSE (Navios Maritime Holdings Inc., Navios Maritime Partners L.P. και Navios Maritime Acquisition Corporation) με συνολική κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα $3,1 δισ. Η κα Α. Φράγκου έχει διατελέσει επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Ergasias και της Εμπορικής Τράπεζας.

Διαβάστε ακόμη:

Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών της MIG

Πειραιώς: Αποκτά δάνεια και τίτλους 325 εκατ. ευρώ μετά τη συμφωνία με MIG