Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Creta Farms

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Creta Farms
Ο Δημήτριος Τσίρμπας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Τα νέα πρόσωπα του διοικητικού συμβουλίου ανέδειξε η έκτακτη γενική συνέλευση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης, η εταιρεία Creta Farms ενημερώνει ότι στις 14.01.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανατέθηκαν οι παρακάτω ιδιότητες ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, ο κ. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη

2. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου,

3. Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο κ. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου

Επισημαίνεται ότι η θητεία του ως άνω ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025».