Νέο διοικητικό συμβούλιο στο CSR Hellas

Διεξήχθη η γενική συνέλευση των μελών του CSR HELLAS και του Global Compact Network Hellas.

Διεξήχθη η γενική συνέλευση των μελών του CSR HELLAS και του Global Compact Network Hellas. Μετά το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό για την περίοδο Μάρτιος 2017–Μάρτιος 2018, ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου του CSR HELLAS και της νέας Συντονιστικής Γραμματείας Global Compact Network Hellas.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο διοικητικό συμβούλιο του CSR HELLAS, του οποίου η θητεία είναι τριετής, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Μαρία Αλεξίου (ΤΙΤΑΝ)

Αντιπρόεδρος: Πάκης Παπαδημητρίου (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών)

Γραμματέας: Αλεξάνδρα Πάλλη (ΕΒΕΑ)

Ταμίας: Νίκος Μέλιος (Εθνική Τράπεζα)

Μέλη: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΣΕΒ)

Αλεξία Μαχαίρα (ΑΒ Βασιλόπουλος)

Ξανθή Παπαδάκη (McCAIN HELLAS)

Τα μέλη της νέας Συντονιστικής Γραμματείας Global Compact Network Hellas είναι:

Μαρία Αλεξίου (ΤΙΤΑΝ)

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΣΕΒ)

Κωνσταντίνος Μαχαίρας (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ)

Πάκης Παπαδημητρίου (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών)

Ράνια Σουλάκη (Ελληνικά Πετρέλαια)

Το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Απρίλιος 2017), τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe – του ηγετικού ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), που, εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του, έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη.

Το CSR HELLAS συντονίζει τη Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, καθώς και η διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.