Νέο ευρωπαϊκό εργαλείο χρηματοδότησης επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ

Νέο ευρωπαϊκό εργαλείο χρηματοδότησης επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ

Υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο η δημιουργία του EIF-NPI Equity Platform.

Υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο η δημιουργία του EIF-NPI Equity Platform, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις, με ιδρυτικό μέλος από πλευράς Ελλάδας το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το Ταμείο αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕIF) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησαν την EIF-NPI Εquity Platform, μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ του ΕIF και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (NPIs) στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η πλατφόρμα στοχεύει στην αρωγή των εμπλεκόμενων εθνικών και κοινοτικών φορέων να προωθήσουν και να μοιραστούν τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η οποία έλαβε χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά γραφεία του EIF στο Λουξεμβούργο, τα ιδρυτικά μέλη της γενικής συνέλευσης της πλατφόρμας υπέγραψαν το καταστατικό της και ακολούθως άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις για τους πιθανούς τρόπους και μορφές συνεργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις εργασίες μετείχαν 29 εθνικές αναπτυξιακές Τράπεζες από 18 κράτη-μέλη της ΕΕ. Η Ελλάδα εκπροσωπείται σε αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το οποίο μετείχε στην πρώτη συνεδρίαση ως ιδρυτικό μέλος, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Γαλιάτσο, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Η έναρξη του EIF-NPI Equity Platform έγινε με την υπογραφή του καταστατικού του σήμερα εδώ στο Λουξεμβούργο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τις αναπτυξιακές τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς από 18 κράτη-μέλη. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μας στο ΕΤΕΑΝ, ως εκπρόσωποι της Ελλάδας, να προσδιορίσουμε νέους τρόπους ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και συνεργασίας σε ζητήματα των αγορών venture capital και επιχειρηματικών συμμετοχών. Αυτή η νέα πλατφόρμα, η οποία είναι η πρώτη του είδους της στο πλαίσιο EFSI είναι σημαντική επίσης και για το λόγο ότι μετέχουμε ισότιμα μαζί με τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς οργανισμούς της Ευρώπης όπως η γερμανική KfW, η γαλλική BPI (Banque Publique d’Investissement) και πολλοί άλλοι. Είμαι βέβαιος ότι η πλατφόρμα θα βοηθήσει πολύ στη εύρεση καινοτόμων λύσεων στη χώρα μας στην κατεύθυνση της υποστήριξης των επιχειρήσεων μέσω κεφαλαιακών επενδύσεων».