Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Καλό αλλά … λίγο

Θετικές επιπτώσεις σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον θα έχει το φορολογικό νομοσχέδιο αλλά θα είναι μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τον καθηγητή Μ.Γκλεζάκο

“Kαλό αλλά λίγο” χαρακτηρίζει το φορολογικό νομοσχέδιο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής, στον οποίο απευθυνθήκαμε στο πλαίσιο αναζήτησης απόψεων πανεπιστημιακών, επιχειρηματιών και παραγόντων της αγοράς, μεσούσης της διαδικασίας διαβούλευσης των νέων διατάξεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας για την προώθηση επενδύσεων.

Η φορολογία, όπως εξηγεί ο κ. Γκλεζάκος, πέρα από τη χρηματοδότηση των κρατικών λειτουργιών, χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, μέσω της αναδιανομής των εισοδημάτων. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση επενδύσεων, την προστασία της απασχόλησης και τελικά την οικονομική ανάπτυξη.

Το φορολογικό νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση αυτές τις ημέρες, μέχρι την επόμενη Τρίτη, 14 Ιουλίου, εισάγει μια σειρά από φοροαπαλλαγές και κίνητρα με βασικό ζητούμενο την προσέλκυση επενδύσεων.

Προφανώς έχει στόχο να βελτιώσει την κατάσταση στους πιο πάνω τομείς και ταυτόχρονα να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο και τις λοιπές διάσπαρτες φορολογικές διατάξεις, σημειώνει ο κ. Γκλεζάκος. “Εκτιμώ ότι θα έχει σε κάθε περίπτωση θετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες όμως θα είναι μικρής κλίμακας, γιατί οι πόροι που θα διατεθούν είναι περιορισμένοι”, προσθέτει και εξειδικεύει το αποτύπωμα των μεταρρυθμίσεων ανά τομέα:

Στο κοινωνικό πεδίο, αξιοσημείωτη είναι η ελάφρυνση των πολύτεκνων οικογενειών και των ευπαθών ομάδων. Επίσης, η παροχή φορολογικών κινήτρων για τη διανομή μέρους των κερδών των επιχειρήσεων στους εργαζόμενους, με μορφή μετοχών. Το μέτρο είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακό με την έννοια ότι (στην πλήρη εφαρμογή του)  αναμένεται να βελτιώσει την παραγωγικότητα της εργασίας. Ακόμη, περιορίζεται η φορολογική επιβάρυνση για τα χαμηλότερα εισοδήματα (εισαγωγικός συντελεστής 9%) και ενθαρρύνονται οι παροχές σε είδος.

Στο οικονομικό πεδίο, γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, μέσω της καθιέρωσης χαμηλού συντελεστή φορολογίας (10%) για τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα. Αναπτυξιακή διάσταση έχουν επίσης η μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων (από 28% σε 24%) και των μερισμάτων (από 15% σε 10%). Επίσης, η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας μέσω της αναστολής του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας, αλλά και της φορολογικής ελάφρυνσης των επενδυτικών εταιρειών και των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε ακίνητα.

Έμμεσα αναπτυξιακές είναι οι ρυθμίσεις που εισάγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση (γιατί θα περιορίσουν τη φοροδιαφυγή), αυτές που καθιερώνουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή για αλλοδαπούς συνταξιούχους (γιατί θα ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση και θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας), εκείνες που προωθούν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών (θα μειώσουν το χρόνο απονομής δικαιοσύνης που σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγάλα αντικίνητρα για επενδύσεις).

Περιβαλλοντική διάσταση έχει ο νέος τρόπος φορολογίας αυτοκινήτων (ενθαρρύνει τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων), καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Συμπερασματικά, πρόκειται για μία καλή προσπάθεια που στοχεύει στη σωστή κατεύθυνση αλλά είναι εκ των πραγμάτων μικρής εμβέλειας λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων μας. Ας το δούμε ως μια καλή αρχή και να περιμένουμε μια καλύτερη συνέχεια, όταν η οικονομία μας θα είναι σε θέση να στηρίξει πιο γενναιόδωρες ενισχύσεις.

Σχετικά άρθρα