Νέο ομολογιακό δάνειο 50 εκατομμυρίων εξέδωσε η MIG

Η εταιρεία σκοπεύει να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να χρηματοδοτήσει επενδυτικά προγράμματα.

Νέο κοινό ομολογιακό δάνειο, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, εξέδωσε η Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το δάνειο είναι τριετούς διάρκειας, με λήξη τον Μάρτιο 2018 και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και των θυγατρικών της, με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση της ρευστότητάς τους ή τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων τους.

Παράλληλα, η εταιρεία αποφάσισε την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 115 εκατ. ευρώ, σε 2 σειρές, που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η Τράπεζα Πειραιώς, για την αναχρηματοδότηση ισόποσων υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς αυτήν. Η έκδοση της πρώτης σειράς, ύψους 100 εκατ. ευρώ, ήδη ολοκληρώθηκε.

Η συμφωνία αναχρηματοδότησης προβλέπει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του εν λόγω δανεισμού, με την επέκταση της περιόδου αποπληρωμής κατά 3 έτη (Οκτώβριος 2019). Περαιτέρω, η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλες δανείστριες τράπεζες για τη σύναψη συμφωνίας αναδιάρθρωσης υφιστάμενων δανείων. Με τη σύναψη της συμφωνίας αυτής, η εταιρεία θα ολοκληρώσει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, επιτυγχάνοντας την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης.

«Τέλος, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις επικρατούσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να ανακαλέσει την από 19.1.2015 απόφασή του για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300 εκατ. ευρώ και να επανεξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή του, μετά και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της και την αποσαφήνιση των οικονομικών εξελίξεων στη χώρα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ