Νέο τεύχος Fortune: Ανακαλύπτουμε τον θησαυρό της ελληνικής γης

Το μεγάλο αφιέρωμα στη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί με την εφημερίδα «Επένδυση».

Μπορεί να ακούγεται κλισέ, ωστόσο είναι διεθνώς παραδεκτό το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα προικισμένη με εξαιρετικό κλίμα και εύφορες εκτάσεις γης.

Ως αποτέλεσμα παράγει από άκρη σε άκρη μοναδικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας που χρήζουν της ειδικής τιμητικής διάκρισης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), οι οποίες κατοχυρώνουν την καταγωγή ενός αγαθού αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του και προσδίδοντάς του με τον τρόπο αυτό προστιθέμενη αξία.

Η διάκριση ενός προϊόντος ως ΠΟΠ αποτελεί ένα από τα πλέον χρήσιμα «εργαλεία» για τους παραγωγούς οι οποίοι στοχεύουν στις αγορές του εξωτερικού, καθώς τα ΠΟΠ και ΠΓΕ δεν επιδέχονται σύγκριση με αντίστοιχα ομοειδή, αφού κατηγοριοποιούνται ως τελείως ξεχωριστά, λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών και των παραγωγικών διαδικασιών που ακολουθούνται από τον αγρό ως το ράφι του καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα για τα ΠΟΠ προϊόντα και για τη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί με την εφημερίδα «Επένδυση» αυτό το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Cover8f