Νέος διευθύνων σύμβουλος στην Τράπεζα Πειραιώς ο Σταύρος Λεκκάκος

Νέος διευθύνων σύμβουλος στην Τράπεζα Πειραιώς ο Σταύρος Λεκκάκος
Ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς Σταύρος Λεκκάκος (Δ) και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας (Α) αναμένουν για την έναρξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης μετόχων τράπεζας Πειραιώς, που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΙΓΚΟΡ ΤΑΛΑΕΒΙΤΣ

Όλα τα ονόματα της διοίκησης της τράπεζας όπως ανακοινώθηκαν επίσημα.

Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει ο Σταύρος Λεκκάκος, σε συνέχεια της παραίτησης του Άνθιμου Θωμόπουλου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, το διοικητικό συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 20η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια της παραίτησης του εκτελεστικού μέλους, διευθύνοντος συμβούλου και CEO, Άνθιμου Θωμόπουλου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως εξής:

Μη εκτελεστικός πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου:

– Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος

– Νικόλαος Χριστοδουλάκης του Μιχαήλ

Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος

– Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά μέλη

– Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, διευθύνων σύμβουλος (CEO)

– Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, εντεταλμένη σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

– Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος

– Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος

-Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος

Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν, επίσης, οι ορισθέντες εκπρόσωποι:

– Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)

– Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008)