Νέος γύρος πληρωμών των ιδιοκτητών ακινήτων για τα «κουρεμένα» ενοίκια

Νέος γύρος πληρωμών των ιδιοκτητών ακινήτων για τα «κουρεμένα» ενοίκια
Άποψη από τα Τουρκοβούνια απο τον Λυκαβηττό , ενώ πυκνά συννεφα καλυπτουν τον ουρανό , Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ.

Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των 570.000 πολλαπλών δηλώσεων που έχουν υποβάλει οι ιδιοκτήτες για το ίδιο ακίνητο, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να «ξεκλειδώσει» στο τέλος της εβδομάδας μια ακόμη πληρωμή για τα μειωμένα ενοίκια της περιόδου Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020. Αυτή τη φορά θα αποζημιωθούν οι φορολογούμενοι που εμφανίζονται να είναι συνιδιοκτήτες ενός ακινήτου το οποίο εκμισθώνεται και για τα μειωμένα ενοίκια υπέβαλλαν όλοι δηλώσεις Covid ενώ κανονικά θα έπρεπε μόνο ένας εκ των συνιδιοκτητών να δηλώσει τα «κουρεμένα» ενοίκια.

Η ΑΑΔΕ έχει σχεδόν ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνιδιοκτητών για κάθε ακίνητο για το οποίο δηλώθηκε μειωμένο ενοίκιο και τους ενημερώνει ότι η αποζημίωση θα καταβληθεί σε όλους με βάση τη δήλωση Covid που έχει υποβληθεί μόνο από έναν ιδιοκτήτη. Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν την αποζημίωση από το κράτος ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας που κατέχουν στον ακίνητο.

Σε όσες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, λόγω έλλειψης προσδιοριστικών στοιχείων των ακινήτων, η ΑΑΔΕ θα καλέσει τηλεφωνικά τους ιδιοκτήτες για να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες.

Το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων Covid και πληρωμής των ιδιοκτητών, πολλοί από τους οποίους περιμένουν να αποζημιωθούν από τον Μάρτιο του 2020 προβλέπει:

  1. Εκκαθάριση των δηλώσεων ιδιοκτητών που πρέπει να συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι οικειοθελής μειώσεις για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η προθεσμία υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων λήγει στις 19 Απριλίου.
  2. Καταβολή αποζημιώσεων για τα μη εισπραχθέντα ποσά των ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που ενώ έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα σωστές αρχικές δηλώσεις COVID για τους μήνες αυτούς παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι, λόγω καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των δηλώσεων COVID από την ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις ανέρχονται 50% των απωλειών. Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν στο τέλος της εβδομάδας.
  3. Καταβολή αποζημιώσεων για τα μη εισπραχθέντα ποσά ενοικίων του μηνός Ιανουαρίου 2021 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα σωστές αρχικές δηλώσεις COVID για τον μήνα αυτό, αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός του μήνα.
  4. Ταυτόχρονη καταβολή αποζημιώσεων για τα μηδενικά ενοίκια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών έως τις 20 Απριλίου. Για τη διπλή πληρωμή θα πρέπει:
  • Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
  • Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.
  • Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο.