Νίκος Καραμούζης: Τα επτά προαπαιτούμενα για να επιτευχθεί ένα επενδυτικό σοκ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση και τι οι επιχειρήσεις.

«Βαδίζουμε αργά προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ οι εγχώριες και διεθνείς συνθήκες και τα προβλήματα της χώρας απαιτούν άμεσες λύσεις, να τρέξουμε γρήγορα και στοχευμένα», δήλωσε ο Νίκος Καραμούζης από τη θέση του Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Στην ομιλία του, ο γνωστός τραπεζίτης τόνισε:

«Αναγκαία προϋπόθεση για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας, αποτελεί αναμφίβολα η ταχύτερη και διατηρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ, άνω του 3% ετησίως, για πολλά χρόνια. Ας μην έχουμε αυταπάτες.  Η επίτευξη τέτοιων φιλόδοξων ρυθμών ανάπτυξης προϋποθέτει βαθιές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και το δημόσιο τομέα, ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, και τολμηρές, ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες οικονομικής πολιτικής, άρα, ισχυρή πολιτική βούληση και ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας.

Η αναπτυξιακή ατμομηχανή κάτω από τις σημερινές συνθήκες, δεν μπορεί να είναι η κατανάλωση, γιατί οι αγορές δεν θα τη χρηματοδοτήσουν, αλλά η ταχύτατη αύξηση των ιδιωτικών, δημόσιων και ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών, με ρυθμούς πολύ απαιτητικούς, που θα ξεπερνούν κατά πολύ την ιστορική εμπειρία της Ελλάδος, αλλά και της Ευρωζώνης.

Τι απαιτείται λοιπόν για να πυροδοτήσουμε ένα επενδυτικό σοκ και ένα δυναμικό παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας;

Πρώτον, βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας μέσω της ενίσχυσης κρίσιμων θεσμικών χαρακτηριστικών της:

  1. Πολιτική σταθερότητα,
  2. συνεπή και σταθερή δημοσιονομική και μακροοικονομική πολιτική,
  3. ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές,
  4. σταθερότητα κανόνων και θεσμών,
  5. ανεξάρτητες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η αξιοπιστία χάνεται εύκολα και απότομα και κερδίζεται με κόπο και χρόνο.
Μια νέα δημοσιονομική εκτροπή από τους στόχους, θα ήταν ασυγχώρητο λάθος και θα έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, κυρίως δεν θα την χρηματοδοτούσαν οι διεθνείς αγορές.

Δεύτερον, δίνουμε οριστική λύση στο τραπεζικό ζήτημα, ώστε να μετατραπεί ο τραπεζικός τομέας σε κρίσιμο αναπτυξιακό καταλύτη μέσω της:

– δραστικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,

– αποκλιμάκωσης δανειακών επιτοκίων,

– απρόσκοπτης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές,

– άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, το πρώτο τρίμηνο της νέας διακυβέρνησης,

– αποκατάστασης της πλήρους ικανότητας των τραπεζών να χρηματοδοτούν την οικονομία, την ανάπτυξη και την πελατεία, και

– πλήρους ιδιωτικοποίησής τους και παράλληλα κατάργησης του ΤΧΣ.

Τρίτον, αλλάζουμε το υφιστάμενο υφεσιακό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, μετατρέποντάς το σε ισχυρό αναπτυξιακό καταλύτη.

Οι υπερβολικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές, από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη, σε συνδυασμό με την υποχρέωση για επίτευξη σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων για δεκαετίες, παγιδεύουν την οικονομία στη στασιμότητα. Η κατάρτιση ενός νέου, φιλικού προς την ανάπτυξη, μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, πρέπει να είναι αξιόπιστη, συνεπής με τη δημοσιονομική σταθερότητα και να πείθει τις διεθνείς αγορές να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την οικονομία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τέσσερις κομβικές δεσμευτικές πρωτοβουλίες:

  1. εφαρμόζουμε αμέσως, εμπροσθοβαρείς, τολμηρές και φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις, ώστε να πείσουμε ταχύτατα τις αγορές “ότι εννοούμε ό,τι λέμε και υλοποιούμε ό,τι υποσχόμαστε”,
  2. τηρούμε αυστηρά και απαράκλητα τη νέα δημοσιονομική συμφωνία,
  3. ο δημοσιονομικός «χώρος» που θα δημιουργηθεί από τη νέα συμφωνία, αξιοποιείται μόνο για την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων, που υστερούν σημαντικά, ή/και τη μείωση εκείνων των φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, που επιδρούν πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη,
  4. συνδυάζουμε τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών με μετρήσιμα, αντισταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα με στόχο:

– εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών,

– επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων,

– διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος,

– διεύρυνση της φορολογικής βάσης,

– συρρίκνωση των αναποτελεσματικών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών,

– εξωτερική ανάθεση με διαφάνεια επιλεγμένων δημοσίων δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς,

– καταπολέμηση της σπατάλης και κυρίως της φοροδιαφυγής με τολμηρές πρωτοβουλίες, όπως, η καθιέρωση υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και καρτών για πλειάδα συναλλαγών ιδιωτών και επιχειρήσεων (π.χ. αλυσίδες λιανικής στη Μ. Βρετανία δεν αποδέχονται μετρητά στις συναλλαγές π.χ. Vodafone).

Τέταρτον, επιταχύνουμε την υλοποίηση των φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τους τομείς:

– δημόσιας διοίκησης,

– απονομής δικαιοσύνης,

– ενίσχυσης του ανταγωνισμού,

– μείωσης του διοικητικού βάρους, των εμποδίων, των αντικινήτρων και της γραφειοκρατίας στο επιχειρείν και τις επενδύσεις,

– αναβάθμισης της παιδείας.

Πέμπτον, εξυγιαίνουμε με συνολικό σχέδιο τον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, που αποτελεί καθοριστικό αναπτυξιακό πυλώνα, μια μεγάλη και σύνθετη πρόκληση, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σοβαρά και πολύπλοκα προβλήματα της ΔΕΗ, τις δεσμεύσεις προς τους πιστωτές, τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και τις καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας, η ανταγωνιστικότητα, ο διεθνής της ρόλος στην περιοχή και η μείωση του υψηλού τελικού κόστους ενέργειας.

Έκτον, προσελκύουμε σημαντικά ξένα κεφάλαια και επενδύσεις.

Η δραματική συρρίκνωση της εγχώριας αποταμίευσης και των επενδύσεων την τελευταία δεκαετία, δημιούργησαν ένα αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό κενό, που δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους εγχώριους πόρους.

Ως εκ τούτου, αποτελεί μονόδρομο η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός πολύ ελκυστικού πλαισίου:

– επιτάχυνσης των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων,

– προσέλκυσης ξένων επενδύσεων,

– μαζικής εισροής ξένων κεφαλαίων,

– μετατροπής της Ελλάδος σε προτεραιότητα για κατοίκους εξωτερικού, για οικογενειακές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Έβδομον, επιταχύνουμε την αναπτυξιακή αξιοποίηση της μεγάλης δημόσιας περιουσίας, επί τη βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου. Επιταχύνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποιούμε εμπορικά τη σημαντική δημόσια περιουσία και γη, με προ-εγκεκριμένες χρήσεις και αδειοδοτήσεις σε προεπιλεγμένες περιοχές.

Είμαι πεπεισμένος ότι, η χώρα έχει σημαντικές δυνατότητες, αναξιοποίητες επενδυτικές και παραγωγικές ευκαιρίες και ενδιαφέροντα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οφείλει η επόμενη κυβέρνηση να τα αναδείξει, με κατάλληλες και αξιόπιστες πολιτικές, στηριζόμενη σε άξιους και άξιες, και με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα, ξεκάθαρες πεποιθήσεις και ολοκληρωμένο σχέδιο, να προχωρήσει αταλάντευτα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Είμαι βέβαιος ότι, η Ελληνική επιχειρηματικότητα θα στηρίξει έμπρακτα και αποφασιστικά μια τέτοια προσπάθεια», κατέληξε.