Novartis hellas: Η διαφορετικότητα είναι αρωγός της καινοτομίας

H δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος εργασίας στη διαφορετικότητα, ενισχύει την καινοτομία.

H αποδοχή της διαφορετικότητας αποτελεί κίνητρο για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού καθώς έτσι ενισχύεται η πολυφωνία  που είναι αρωγός της καινοτοµίας. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα ετερογενές σύνολο ανθρώπων καθώς ένα περιβάλλον συµπερίληψης που θα µπορέσει να  πυροδοτήσει  την καινοτοµία και να βελτιώσει την παραγωγικότητα.

Για τη novartis hellas, η Συµπερίληψη και η Διαφορετικότητα έχουν εξαιρετικά µεγάλη σηµασία. Η εταιρική κουλτούρα του Οµίλου «υπογραµµίζει» στο DNA του µία στρατηγική προτεραιότητα: η δύναµη των ανθρώπων είναι για να απελευθερώνεται.

Για να πραγµατωθεί η προτεραιότητα αυτή, κάθε ένα από τα µέλη της οικογένειας της Novartis, νιώθει την ελευθερία να είναι ο καλύτερος εαυτός του ώστε να ανακαλύψει τις πραγµατικές δυνατότητές του.

Η εταιρεία, έχει συνάψει ένα κοινωνικό συµβόλαιο υπό τη µορφή του Κώδικα Δεοντολογίας της, µέσω του οποίου δεσµεύεται να συγκεντρώσει τις φωνές των ανθρώπων της, και µέσω του οποίου µοιράζεται τις δεσµεύσεις της, χτίζοντας παράλληλα την εµπιστοσύνη της µε την κοινωνία. Ως αποτέλεσµα, οι εργαζόµενοι της Novartis εργάζονται σε ένα περιβάλλον το οποίο τους επιτρέπει συνεχώς να εξελίσσονται ενόσω είναι αξιοπερίεργοι, να εµπνέονται και να λαµβάνουν πρωτοβουλίες.

H πρόοδός της νovartis ως προς τη συµπερίληψη και διαφορετικότητα έχει αναγνωριστεί από το δείκτη Refinitiv 2020, ο οποίος αξιολογεί κατά πόσον οι κορυφαίες εταιρείες προάγουν τις αρχές αυτές προσµετρώντας τη φυλετική και πολιτισµική διαφορετικότητα στη διοίκηση και τα διοικητικά συµβούλια, τους στόχους που θέτουν και τις ενέργειες που κάνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα από τον Σεπτέµβριο του 2018 η Novartis δεσµεύτηκε στον Διεθνή Συνασπισµό Ίσων Αµοιβών (EPIC) µε στόχο τη µισθολογική ισότητα, την εξάλειψη των προκαταλήψεων από το σύστηµα αξιολόγησης υποψηφίων, τη διαφάνεια στις αµοιβές µεταξύ των εργαζοµένων και την επίτευξη ισορροπίας της διοικητικές θέσεις έως το 2023. Η  Novartis έχει ενταχθεί στον διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), γεγονός που αποτελεί σηµαντική αναγνώριση των πρωτοβουλιών µας για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο περιβάλλον εργασίας.

Η novartis hellas ανήκει στο 6,3% των εταιρειών στην Ελλάδα οι οποίες διοικούνται από γυναίκες CEO, καθώς στη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συµβούλου τα τέσσερα τελευταία χρόνια βρίσκεται µια γυναίκα, η Susanne Kohout. Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει εµπιστευθεί το 59% των θέσεων αυξηµένης ευθύνης σε γυναίκες, ενώ από το σύνολο των εργαζοµένων της, το 58% είναι γυναίκες.

Tέλος, στο πλαίσιο εξάλειψης προκαταλήψεων και προαγωγής της ισότητας, η εταιρεία έχει εισάγει µια νέα πολιτική για τις γονικές άδειες. Από τον Ιανουάριο του 2021 και στην Ελλάδα, οι εργαζόµενοι της Novartis, ανεξαρτήτως φύλου, µπορούν να επωφεληθούν από µια ελάχιστη περίοδο 14 εβδοµάδων αµειβόµενης γονικής άδειας µετά τη γέννηση ή την υιοθέτηση ενός παιδιού, ήδη από την πρώτη ηµέρα απασχόλησής τους.

Προσφέροντας την ίδια γονική άδεια σε όλους τους γονείς, ανεξάρτητα από το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό, επιδιώκεται η προώθηση µεγαλύτερης ισότητας τόσο για τους γονείς που κυοφορούν, όσο και για τους γονείς που δεν κυοφορούν, και να παρέχεται σε όλους η ευελιξία και η ευκαιρία να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές για τις οικογένειές τους.

Η Novartis έχει ενταχθεί στον διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI).

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.