Ο απόλυτος παράγοντας που κάνει τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές

Ingram Publishing

Η ψηφιακή παρουσία των εταιρειών είναι δεδομένη. Η ασφάλειά τους;

Οι επιχειρήσεις που προσεγγίζουν το θέμα της κυβερνοασφάλειας ως μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής επιτυγχάνουν καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Digital Trust Insights Survey της PwC.

Tο 25% εκ των 3.000 στελεχών που συμμετείχαν στην παγκόσμια έρευνα, αποτελούν «πρωτοπόρους» (trailblazers), ανοίγοντας τον δρόμο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και εξασφαλίζοντας αξία και καλύτερα αποτελέσματα σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων που απάντησαν πως η αύξηση κερδοφορίας αποτελεί το βασικότερο λόγο για επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σχεδόν 9 στους 10 «πρωτοπόρους» δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα όχι μόνο απαντούν στους αρχικούς στόχους τους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τις προσδοκίες. Επίσης, οι «πρωτοπόροι» εμφανίζονται συγκριτικά πιο αισιόδοξοι αναφορικά με τα περιθώρια αύξησης της κερδοφορίας, με το 57% να αναμένει αύξηση κερδών τουλάχιστον κατά 5%.

Η έρευνα αποτυπώνει σημαντικά δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τους «πρωτοπόρους». Πολλοί εξ αυτών αποτελούν στελέχη μεγάλων εταιρειών, με το 38% των συμμετεχόντων να εκπροσωπεί εταιρείες με αξία άνω του 1 δισ. δολαρίων. Ο κλάδος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ο κλάδος της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών, έχουν έντονη εκπροσώπηση με ποσοστό 33% και 30%, αντίστοιχα. Το 25% καταλαμβάνουν συμμετέχοντες από άλλους κλάδους.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, μόνο το 21% των συμμετεχόντων που προέρχονται από τις χώρες ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) είναι πρωτοπόροι έναντι 30% στην αμερικανική ήπειρο και 30% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι ηγετικές συμπεριφορές που διαφοροποιούν τους «πρωτοπόρους» από τους ανταγωνιστές τους περιλαμβάνουν την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής με την κυβερνοασφάλεια και την υιοθέτηση προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach). Τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα Digital Trust Insights της PwC υποδεικνύουν το προβάδισμα που έχουν οι «πρωτοπόροι» σε τρεις βασικούς τομείς:

Σύνδεση με τη στρατηγική: Το 65% των «πρωτοπόρων» συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό ότι η ομάδα της κυβερνοασφάλειας πρέπει να ενσωματώνεται στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους, να είναι εξοικειωμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική της επιχείρησης και να διαθέτει στρατηγική κυβερνοασφάλειας η οποία στηρίζει τις επιχειρησιακές προτεραιότητες.

Προσέγγιση, βάσει κινδύνων: Το 89% των «πρωτοπόρων» δηλώνει ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας εμπλέκονται σε σταθερή βάση στη διαχείριση των κινδύνων που εμπεριέχει ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός της εταιρείας ή τις ψηφιακές της πρωτοβουλίες.

Συντονισμός κατά την εκτέλεση: Το 77% των «πρωτοπόρων» συμφωνεί απόλυτα ότι η ομάδα κυβερνοασφάλειας πρέπει να αλληλεπιδρά επαρκώς με τα ανώτατα στελέχη, ώστε να κατανοεί σε βάθος τη διάθεση ανάληψης κινδύνων εκ μέρους της εταιρείας στο πλαίσιο των βασικών επιχειρησιακών πρακτικών.

Σχετικά άρθρα