Ο απολογισμός των αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα

Εισπράξεις ύψους 3,44 δισ. ευρώ πραγματοποίησε το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τέλος του 2016.

Τάσος Δασόπουλος

Στα 3,44 δισ. έφτασαν τα καθαρά έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ από αποκρατικοποιήσεις από την σύσταση του μέχρι και το τέλος του 2016 έναντι συναλλαγών ύψους 3,85 δισ. ευρώ ενώ μόνο το 2016 έγιναν συναλλαγές 447,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ετήσιο ισολογισμό του ταμείου για το 2016 το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε για το 2016 ζημιές 2.085.436 ευρώ έναντι ζημιών 5.322.242 ευρώ που είχε για την χρήση του 2015. Το σύνολο της αμοιβής του ΤΑΙΠΕΔ από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων για την ίδια περίοδο ανέρχεται σε επτά εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η συνολική αμοιβή από τη σύσταση του ΤΑΙΠΕΔ να ανέρχεται σε 24,32 εκατ. ευρώ.

Με βάση το νόμο η αμοιβή του ΤΑΙΠΕΔ για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων για την υπό εξέταση περίοδο ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% για τους πρώτους πέντε μήνες και 0,5% για τους υπόλοιπους μήνες επί του τιμήματος της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογίζεται επί του βεβαιωμένου τιμήματος.

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί συμμετοχές σε 24 κρατικές επιχειρήσεις, καθώς και τα δικαιώματα του δημοσίου επί 78 περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων οι συμβάσεις παραχώρησης οδικών αξόνων (από την Αττική Οδό μέχρι τη ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου), της υποθαλάσσιας αποθήκης φυσικού αερίου ανοικτά της Καβάλας, στα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια που δεν παραχωρήθηκαν, σε μικρά λιμάνια και μαρίνες κ.λπ. Κατέχει επίσης τα δικαιώματα άσκησης ψήφου του δημοσίου σε Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΛΒΟ, ΕΛΤΑ και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς και 111 κρατικά ακίνητα.

Μέχρι το τέλος του 2016, είχε πραγματοποιηθεί ή συμφωνηθεί η μεταβίβαση 27 κρατικών ακινήτων σε ιδιώτες.

Από την ετήσια έκθεση του 2016 προκύπτει πως, εξαιτίας της συμφωνίας πώλησης του ΟΛΠ, αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες του Ταμείου για συμβούλους. Συνολικά, οι αμοιβές και έξοδα τρίτων ανήλθαν πέρυσι σε 5,4 εκατ. ευρώ από 3,6 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές του προσωπικού του ταμείου αυξήθηκαν επίσης σε 2,4 εκατ. ευρώ από 2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ ελαφρά αυξημένες στις 263.000 ευρώ είναι και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο τέλος του 2016, το ταμείο απασχολούσε 60 υπαλλήλους από 40 στο τέλος του 2015.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 , το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε ζημίες ύψους 1.175 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 966 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Πηγή: news247.gr