Ο ύπνος δεν είναι το «κλειδί» της επαγγελματικής επιτυχίας

Ο ύπνος δεν είναι το «κλειδί» της επαγγελματικής επιτυχίας
Alarm clock by bed

Άνδρες εναντίον γυναικών. Ποιος κοιμάται καλύτερα;

Οι μισθολογικές διαφορές δεν είναι η μόνη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η έρευνα του Sleep Cycle, μια εφαρμογή – ξυπνητήρι που αναλύει τον τρόπο που κοιμάται ο χρήστης, αποδεικνύεται πως οι άνδρες ξυπνούν με καλύτερη διάθεση απ’ ότι οι γυναίκες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από δείγμα σχεδόν ενός εκατομμύριου χρηστών σε 47 διαφορετικές χώρες, οι άνδρες ξυπνούν γενικά πιο ευδιάθετοι σε όλες τις χώρες εκτός από την Κολομβία, την Πορτογαλία και την Ουκρανία.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα στις ΗΠΑ, διαπιστώνουμε πως η καλή διάθεση δεν είναι συνώνυμο και των πολλών ωρών ύπνου. Τα στοιχεία που συνέλεξε το Sleep Cycle έδειξαν πως παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες κοιμούνται καθημερινά περισσότερο από ό, τι οι άνδρες, κατά μέσο όρο, δεν ξυπνούν χαρούμενες και ξεκούραστες. Το ίδιο ισχύει και για τα Σαββατοκύριακα, όποτε οι άνδρες κοιμούνται κατά μέσο όρο 6 ώρες και 54 λεπτά, ενώ οι γυναίκες κοιμούνται 7 ώρες και 11 λεπτά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ιάπωνες άνδρες κοιμούνται τις λιγότερες ώρες (λιγότερο από 6 ώρες κάθε νύχτα), αντίθετα οι άνδρες και οι γυναίκες στη Φινλανδία και στην Ολλανδία φαίνεται πως κοιμούνται τις περισσότερες.