Ο «μύθος» της αύξησης στην απασχόληση: Ένας στους τρεις εργαζόμενους αμειβόταν με 391 ευρώ μικτά το 2018

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ.

Ενδεικτικά της κατάστασης των μισθωτών στην Ελλάδα και της αγοράς εργασίας γενικότερα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, που υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία αποκαλύπτουν τα εξής:

– Για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,23% σε έναν χρόνο.

– Ένας στους τρεις εργαζόμενους έχει υπογράψει σύμβαση μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα οι μεικτές απολαβές του να φτάνουν μόλις τα 391,92 ευρώ.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, 6 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται με έως 1.000 ευρώ μικτά.

Στον αντίποδα, μόνο ένας στους πέντε εργαζόμενους, ήτοι το 21,4%, λαμβάνει μεικτές αποδοχές από 1001 έως 1.500 ευρώ.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μισοί εργαζόμενοι στη χώρα είναι υπάλληλοι γραφείου ή πωλητές, το 13% είναι ανειδίκευτοι εργάτες, το 12% είναι τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί και το υπόλοιπο 10% είναι επιστήμονες και καλλιτέχνες.