Ο νέος κανόνας του Nasdaq για την ποικιλομορφία εντός των διοικητικών συμβουλίων είναι ένα καλό πρώτο βήμα

της Aracely Muñoz

Ο Κανόνας Διαφοροποίησης των Διοικητικών Συμβουλίων του Nasdaq τίθεται σε ισχύ αυτόν τον μήνα. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ θα πρέπει να αποκαλύπτουν την εθνική και φυλετική σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων τους.

Οι εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα χρόνο από τη στιγμή της υποβολής για να δώσουν εξήγηση σχετικά με το γιατί δεν υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικού υπόβαθρου μέλη του διοικητικού συμβουλίου που υπηρετούν επί του παρόντος στο διοικητικό συμβούλιο.

Είναι πολύ πιθανό οι οργανισμοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το νέο πρότυπο των μόνο δύο διαφορετικού υπόβαθρου μελών του διοικητικού συμβουλίου που χαρακτηρίζονται ως γυναίκες ή/και προέρχονται από μια άλλη υποεκπροσωπούμενη ομάδα.

Η επιβολή του κανόνα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν παρέχει σχέδιο για να ενθαρρύνει τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Nasdaq να αυξάνουν τη διαφοροποίηση μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου πέρα από δύο άτομα ετησίως. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης καθώς προστίθενται αναθεωρήσεις και προσθήκες σε αυτόν τον νέο κανόνα.

Ενώ οι εταιρείες σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στη διαφοροποίηση των διοικητικών συμβουλίων τους, ορισμένες προσπάθειες ποικιλομορφίας και συμπερίληψης αντιστρέφονται σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια.

Φέτος, ένας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες έκρινε έναν νόμο της πολιτείας του 2018 που απαιτεί από τις δημόσιες εταιρείες να διαφοροποιούν τα διοικητικά συμβούλια τους «αντισυνταγματικό». Μεταξύ 2018 και 2022, ο αριθμός των γυναικών διευθυντών στα συμβούλια της Καλιφόρνια είχε αυξηθεί σημαντικά από 766 σε 1.844. Ένας άλλος νόμος της Καλιφόρνια που απαιτούσε από τις εταιρείες να προσθέτουν μειονότητες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες στα συμβούλια τους καταργήθηκε με παρόμοιο τρόπο.

Σε αντίθεση με τους νόμους που καταργήθηκαν πρόσφατα στην Καλιφόρνια, η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ θεσπίζει έναν απλό κανόνα: Δεν υπάρχει χρηματικό πρόστιμο που να συνδέεται με αυτόν και δίνει στις εταιρείες ένα ολόκληρο έτος για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. Ορισμένες εταιρείες έχουν ακόμη περισσότερο χρόνο ανάλογα με το πότε έγινε η εισαγωγή τους στο Nasdaq.

Ο Nasdaq παρέχει συστάσεις και πόρους, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και οργανισμών τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να συμβουλευτούν για να βρουν κατάλληλους υποψηφίους για να ανταποκριθούν σε αυτήν τη νέα απαίτηση.

Οι εταιρικοί ηγέτες, οι μέτοχοι και τα τρέχοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε αυτές τις εταιρείες θα πρέπει να αναρωτηθούν τι σημαίνει ποικιλομορφία για τους οργανισμούς τους. Εάν πρόκειται για κάτι καινούργιο για την εταιρεία, πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ρωτήσουν τους υπαλλήλους τους σχετικά με το θέμα. Η διαφοροποίηση ενός διοικητικού συμβουλίου είναι μια δέσμευση – και δεν μπορεί να γίνει μόνο για να καλύψει κάποιος τις ποσοστώσεις.

Η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας διαφορετικών δεξιοτήτων και προσόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη παράλληλα με αυτές τις νέες ελάχιστες απαιτήσεις είναι ένας άλλος τρόπος εύρεσης υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Nasdaq κάνουν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση – αλλά οι εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν προληπτικά πιο ποικιλόμορφα τα διοικητικά συμβούλια τους πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις του νέου κανόνα.