Ο ΟΛΘ στους κορυφαίους της Ελλάδας

Βράβευση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης από τον όμιλο ICAP.

Ως μία από τις 43 εταιρείες και ομίλους, που αποτελούν τους «αληθινούς ηγέτες» της ελληνικής αγοράς, βράβευσε τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ ΑΕ), για ακόμη μία φορά, ο όμιλος της ICAP. Η σχετική λίστα προέκυψε από τον έλεγχο των ισολογισμών 20.500 επιχειρήσεων.

Τα τέσσερα βασικά κριτήρια της επιλογής είναι τα εξής: επίπεδα κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), δανειοληπτική ικανότητα, αυξητική τάση προσωπικού και πρωταγωνιστικός ρόλος στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση. Ο έλεγχος έγινε στα στοιχεία του 2012.

Διαβάστε ακόμη: Από τον Ειρηνικό στον Ατλαντικό μέσω…Νικαράγουας

Σχολιάζοντας τη νέα διάκριση για την ΟΛΘ ΑΕ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στέλιος Αγγελούδης, σημείωσε: «Στόχος της διοίκησης της εταιρίας τα τελευταία χρόνια είναι η αύξηση της οικονομικής ευρωστίας της, ώστε να ανταπεξέλθει με ευχέρεια στις προκλήσεις των καιρών της οικονομικής κρίσης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει πλήρως συνειδητοποιήσει το ρόλο τους στην αναπτυξιακή διαδικασία της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Κεντρικής Μακεδονίας, κάτι που γίνεται με επιχειρηματικούς όρους, χωρίς καμία ενίσχυση ή άλλου τύπου εύνοια από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο κάθε χρόνο εισπράττει ως μερίσματα κέρδη από τη λειτουργία της ΟΛΘ ΑΕ. […] Οι δυνατότητες του λιμανιού δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί».