Ο ΟΤΕ ανέλαβε διεθνές έργο πληροφορικής για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ENISA και Cedefop

Σημαντική επιτυχία για τον όμιλο ΟΤΕ ο οποίος ανέλαβε την υποστήριξη δύο σημαντικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tο έργο υπηρεσίας υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ανέλαβε μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού ο Όμιλος ΟΤΕ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες από τον Όμιλο ΟΤΕ, θα παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής πρώτου επιπέδου (1st level), (IT support) στην αγγλική γλώσσα, στους τομείς Helpdesk, Telecom και Audio Visual στους εργαζόμενους του Cedefop σε Βρυξέλλες και Θεσσαλονίκη και στους εργαζομένους του ENISA στην Αθήνα.