Ο Θεόδωρος Φεσσας προτείνεται για πρόεδρος του ΣΕΒ

Επίτιμος πρόεδρος ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος.

To διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ αποφάσισε να προτείνει τον επικεφαλής του Ομίλου Infoquest Θεόδωρο Φέσσα για νέο πρόεδρο του Συνδέσμου στη γενική συνέλευση του Μαΐου.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε ύστερα από πολύμηνες συζητήσεις με αντικείμενο το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία στη δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία.

Το συμβούλιο θα προτείνει επίσης να απονεμηθεί στον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Δασκαλόπουλο ο τίτλος του Επίτιμου  Προέδρου και να του ανατεθεί ο τομέας της βιομηχανικής πολιτικής στο πλαίσιο της συσταθείσας, ήδη, Διϋπουργικής Επιτροπής.