ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,3 δισ. ευρώ με μικρή μείωση του επιτοκίου

Μικρή αποκλιμάκωση του δανειακού κόστους της χώρας κατά 5 μονάδες βάσης. 

Με μικρή μείωση του επιτοκίου δανείστηκε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα το δανειακό κόστος της χώρας μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, από 3,95% κατά την προηγούμενη δημοπρασία σε 3,90%.

Η δημοπρασία αφορούσε έντοκα διάρκειας 13 εβδομάδων, συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,025 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, στις 12 μμ ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.