Οδηγίες του ΟΑΕΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Οδηγίες του ΟΑΕΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η πληρωμή των τρεχουσών εισφορών Οκτωβρίου.

Οδηγίες για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης χρεών με τις έως και 100 δόσεις, δίνει με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι η πληρωμή των τρεχουσών εισφορών, από τον Οκτώβριο και μέχρι την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια και επικουρική ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε.), πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση).

Ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές έως την 31.8.2014, οι οποίες:

-δεν τελούν σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης, διευκόλυνσης, διακανονισμού ή άλλης νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

-Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις και είναι ενεργές.

-Τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

Οι προαναφερόμενες οφειλές δε μπορούν να υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) κύριας οφειλής. Για οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση «Νέα Αρχή » του Ν.4152/2013.

Δε μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνου και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν στα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΕ ή του ΚΕΑΟ (εφόσον έχουν μεταφερθεί σε αυτό οι οφειλές), ενώ δεν έχει ακόμη ανοίξει πλατφόρμα για ηλεκτρονικές αιτήσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. έως την 21η ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης ή του μήνα που ακολουθεί και αν δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα και αν δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Προσοχή. Και για τον ΟΑΕΕ, όπως και για τα υπόλοιπα ταμεία, θεωρείται υποχρεωτική η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτη Κοκκόρη, δεν υπάρχει η δυνατότητα μη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ούτε η ένταξή τους στην Πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.