Όφελος 35,2 εκατ. ευρώ για τη Μυτιληναίος από τη διαιτησία με τη ΔΕΗ

Όφελος 35,2 εκατ. ευρώ για τη Μυτιληναίος από τη διαιτησία με τη ΔΕΗ

Ο τρόπος της οικονομικής τακτοποίησης του υπολοίπου της ΔΕΗ έναντι της Αλουμίνιον ΑΕ θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης των μερών.

Το όφελος από την απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας της ΡΑΕ για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας Αλουμίνιον ΑΕ από τη ΔΕΗ ανέρχεται σε 35,2 εκατ. ευρώ, όπως διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο Όμιλος Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με την Μυτιληναίος οι επιπτώσεις με αναδρομική ισχύ τής απόφασης στα οικονομικά αποτελέσματα της Αλουμίνιον ΑΕ υπολογίζονται στο ποσό των 35,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο από 01.07.2010 έως 30.06.2013.

Το ποσό των 29 εκατ. ευρώ αφορά στην περίοδο 01.07.2010 έως 31.12.2012 και το ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ αφορά στην περίοδο από 01.01.2013 έως 30.06.2013.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η ΔΕΗ, συνεπεία των «έναντι» καταβολών που πραγματοποιούσε η Αλουμίνιον ΑΕ για την περίοδο από 01.07.2010 έως 30.06.2013, οφείλει το ποσό των 43,7 εκατ. ευρώ.

Ο τρόπος της οικονομικής τακτοποίησης του υπολοίπου της ΔΕΗ έναντι της Αλουμίνιον ΑΕ δυνάμει της απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας της ΡΑΕ και το οποίο αφορά στην περίοδο από 01.07.2010 έως και 30.06.2013 θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης των μερών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον ΑΕ από τη ΔΕΗ.

Διαβάστε ακόμη: Στρατηγικός επενδυτής στον όμιλο Μυτιληναίου η Fairfax