Οι Έλληνες «ανακαλύπτουν» ξανά την Ευρώπη: Εκτοξεύθηκαν τα ταξίδια το 2023

Οι Έλληνες «ανακαλύπτουν» ξανά την Ευρώπη: Εκτοξεύθηκαν τα ταξίδια το 2023
Photo: pixabay.com
Παρατηρείται μια στροφή προς τους «παραδοσιακούς» ευρωπαϊκούς προορισμούς, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

Οι Έλληνες πραγματοποίησαν περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό το 2023, αν και δεν έφτασαν τα επίπεδα προ πανδημίας, καταγράφοντας συνολικά 6,2 εκατομμύρια αναχωρήσεις, 34,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 2,4 δισ. ευρώ σε δαπάνες.

Παρατηρείται επίσης μια στροφή από τους βαλκανικούς προορισμούς προς τους «παραδοσιακούς» ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία.

Μετά τα χαμηλά επίπεδα του 2020 και του 2021, ο εξερχόμενος τουρισμός από την Ελλάδα εμφάνισε ανάκαμψη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χάρη στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα και την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2019-2023», εξετάζονται τα στοιχεία του εξερχόμενου τουρισμού ανά χώρα προορισμού εντός και εκτός ζώνης ευρώ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύοντας τις αναχωρήσεις, τις διανυκτερεύσεις και τις πληρωμές για την περίοδο 2019-2023 και 2022-2023. Περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των βασικών δεικτών, όπως η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ), η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) και η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ανάκαμψη

Για την περίοδο 2019-2023, ο εξερχόμενος τουρισμός από την Ελλάδα ανέκαμψε, αν και υπολείπεται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων τόσο σε επίπεδο αναχωρήσεων (με μείωση 21%, από 7,8 εκατ. το 2019 σε 6,2 εκατ. το 2023) όσο και διανυκτερεύσεων (με πτώση 22%, από 44,9 εκατ. το 2019 σε 34,9 εκατ. το 2023). Οι πληρωμές παρουσίασαν μικρότερη μείωση (-11%, από 2,7 δισ. το 2019 σε 2,4 δισ. ευρώ το 2023). Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών αποδίδεται στις πληθωριστικές πιέσεις και στη στροφή προς πιο ακριβούς προορισμούς.

Για την περίοδο 2022-2023, ο εξερχόμενος τουρισμός ανέκαμψε σε αναχωρήσεις (+21%, από 5,1 εκατ. το 2022 σε 6,2 εκατ. το 2023) και πληρωμές (+26%, από 1,9 δισ. ευρώ το 2022 σε 2,4 δισ. ευρώ το 2023), αν και οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν οριακά (-2%, από 35,7 εκατ. το 2022 σε 34,9 εκατ. το 2023). Η αύξηση της ημερήσιας δαπάνης και η αύξηση των σύντομων ταξιδιών (city break) επηρέασαν αρνητικά τη διάρκεια των διακοπών.

Οι Έλληνες κατέγραψαν κατά μέσο όρο 5,6 διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό το 2023, οριακά μειωμένες από τις 5,7 το 2019. Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ) αυξήθηκε κατά 12%, από 350 ευρώ το 2019 σε 393 ευρώ το 2023, και η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) αυξήθηκε κατά 14%, από 61 ευρώ το 2019 σε 70 ευρώ το 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση προς χώρες της ζώνης του ευρώ, που έχουν υψηλότερες δαπάνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η εποχικότητα και οι προορισμοί

Η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού δεν επικεντρώνεται στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, όπως στον εισερχόμενο τουρισμό, αλλά κατανέμεται σχεδόν ισομερώς στα τέσσερα τρίμηνα του έτους. Το 2023 σημειώθηκε αύξηση στις διανυκτερεύσεις και πληρωμές στο τρίτο τρίμηνο, πιθανόν λόγω της αύξησης του μεριδίου των ταξιδιών για διακοπές στο εξωτερικό.

Παρατηρείται επίσης αύξηση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών προορισμών για τους Έλληνες, με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία να κερδίζουν μερίδιο από τους βαλκανικούς προορισμούς όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: