Οι Ψηφιακοί Νομάδες ψηφίζουν Ελλάδα στην μετά COVID-19 εποχή

Οι Ψηφιακοί Νομάδες ψηφίζουν Ελλάδα στην μετά COVID-19 εποχή
Η τηλεργασία έχει ανοίξει νέους ορίζοντες σε εκείνους που δεν θέλουν να εργάζονται μέσα σε ένα γραφείο.

Από την Μαρία Σαραντοπούλου

Η τηλεργασία στη μετά Covid-19 εποχή αλλά και η εργασία στο εξωτερικό κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος και πολλοί επιθυμούν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής διαφεύγοντας σε νέους προορισμούς. Με τη χρήση ενός υπολογιστή και μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας παρέχεται η δυνατότητα στους Ψηφιακούς Νομάδες να εργάζονται και διαμένουν σε χώρες της αρεσκείας τους.

Η Ελλάδα προσφέρει ό,τι χρειάζεται ένας Ψηφιακός Νομάς για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα: ήλιο, θάλασσα, προσιτές τιμές, υψηλή ποιότητα διατροφής, πολλές δυνατότητες για αθλητισμό, εξαιρετική τεχνολογική υποδομή και εύκολη προσβασιμότητα. Η αργή ροή της ζωής, ειδικά στα ελληνικά νησιά και στην επαρχία, προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης και ευεξίας.

Η χώρα μας αποτελεί ήδη έναν δημοφιλή προορισμό για Ψηφιακούς Νομάδες που ασχολούνται, κυρίως και μεταξύ άλλων, με την πληροφορική, την ανάπτυξη λογισμικού, το διαδικτυακό μάρκετινγκ, το blogging, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τέχνη.

Ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες ήδη μπορούν να απολαμβάνουν τα ανωτέρω, οι Μη-Ευρωπαίοι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας, μπορούν να αιτηθούν στην αρμόδια προξενική αρχή εθνική θεώρηση (VISA) για είσοδο στη χώρα μας, για χρονική περίοδο έως δώδεκα μήνες. Η οικογένειά τους (σύζυγος/σύμβιος και τέκνα έως 18 ετών) μπορεί επίσης να τους συνοδεύει.

Επιπρόσθετα, οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος τουλάχιστον 3.500 ευρώ μηνιαίως, το οποίo προσαυξάνεται κατά 20% για τον/την σύζυγο, σύμβιο και κατά 15% για κάθε τέκνο.

Μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα οι Ψηφιακοί Νομάδες μπορούν να αιτηθούν την αντίστοιχη άδεια διαμονής διετούς διάρκειας, η οποία ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Συνοψίζοντας, η νομοθεσία για τους Ψηφιακούς Νομάδες αποτελεί πόλο έλξης για Μη- Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής και την εργασιακή τους κουλτούρα, ενισχύοντας παράλληλα την ελληνική οικονομία και, όπως διαφαίνεται, παρέχει τη δυνατότητα στην  Ελλάδα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μεταξύ των πρωταγωνιστών της Ευρώπης στην υποδοχή Ψηφιακών Νομάδων.

Η Μαρία Σαραντοπούλου είναι Head of Legal Department της Eurofast Athens και μέλος του Fortune Greece Network