Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς η βιώσιμη ανάπτυξη και η ανθρωποκεντρική εταιρική κουλτούρα δημιουργούν success stories

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς η βιώσιμη ανάπτυξη και η ανθρωποκεντρική εταιρική κουλτούρα δημιουργούν success stories
Σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παραμένει ευθυγραμμισμένη με τους καταναλωτές και την κοινωνία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του κλάδου της ζυθοποιίας στην Ελλάδα.

Η πανδημία επέφερε ριζικές και απότομες αλλαγές στον τρόπο που οι εταιρείες λειτουργούν, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα στη δίνη που προκλήθηκε, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παρουσίασε εξαιρετικές ικανότητες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. Με το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ» αντιμετώπισε τις επιπτώσεις των νέων καταστάσεων και επαναπροσδιόρισε τους στόχους της προς ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Με στόχο το ΜΗΔΕΝ, η εταιρεία χάραξε το δικό της ολοκληρωμένο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο. Επενδύοντας στον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού της εξοπλισμού, καθώς και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της, έχει ήδη σημειώσει σημαντικά αποτελέσματα στον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Για παράδειγμα, στις δύο παραγωγικές της μονάδες, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα Ευβοίας, επετεύχθη μείωση κατά 52% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατά 35% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά 52% στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας στο διάστημα 2015-2021.

Επιπλέον, στο ίδιο χρονικό διάστημα έχει επιτευχθεί μείωση της τάξεως του 48% στη χρήση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία, και στα δύο εργοστάσια.

Όσον αφορά στην αξία, την προσπάθεια και τη μοναδικότητα των εργαζομένων της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μετουσιώνει και με το παραπάνω τον εταιρικό της σκοπό: «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο». Για αυτό και επιδιώκει να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και να δημιουργεί συνεχώς νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους της, συνδυάζοντας ένα σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, όπου επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Όμως, ένας πραγματικά καλός εργασιακός χώρος, δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένος χωρίς πρόνοια για την Υγεία και Ασφάλεια. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ακολουθεί ένα ολιστικό πλάνο δράσεων για την προώθηση μιας κουλτούρας Μηδενικών Ατυχημάτων. Στόχος είναι η συνεχής μείωση ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό τους έως το 2030.

Εκτός από τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται διαχρονικά, καθώς και των επιπλέον αυστηρότερων που ακολουθήθηκαν λόγω της πανδημίας, πραγματοποιούνται πρακτικές και θεωρητικές εκπαιδεύσεις, online trainings & webinars και αναλυτικές παρουσιάσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Μια δυναμική – και πραγματικά πρωτοποριακή – πρωτοβουλία στον συγκεκριμένο τομέα, είναι η εγκατάσταση αλκοολόμετρου (Interlock) στο σύνολο του εταιρικού στόλου, προσφέροντας στους εργαζόμενους ασφαλείς μετακινήσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως αποτελεί την πρώτη εταιρεία στη χώρα μας που έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μιας τέτοιας ενέργειας, επιδεικνύοντας έμπρακτα της σπουδαιότητα της αφαλούς οδήγησης, σε συνδυασμό με την υπεύθυνη κατανάλωση.

Εκτός από τα παραπάνω, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εργάζεται καθημερινά ώστε οι άνθρωποί της να μπορούν να ξεδιπλώσουν, να καλλιεργήσουν αλλά και να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους, με σκοπό να εξελιχθούν σε νέες θέσεις και ρόλους. To 2021 δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα onboarding για τους νέους εργαζομένους, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν τα ψηφιακά εργαλεία μάθησης, όπως η ψηφιακή βιβλιοθήκη, οι ψηφιακές ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις και οι ψηφιακές επισκέψεις στην αγορά.

Με τη Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη να συνιστά βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας, το 2021 υπογράφηκε η «Χάρτα Διαφορετικότητας», με στόχο την περαιτέρω προώθηση και διάχυση της πολυμορφίας στην εταιρική κουλτούρα. Παράλληλα, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα έχει αυξηθεί κατά 24% την τελευταία διετία, ενώ η γυναικεία εκπροσώπηση στην Ομάδα Διοίκησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%.

Καθώς όμως η χρονιά που πέρασε ανέδειξε ακόμη περισσότερο και τη σπουδαιότητα της ισορροπίας μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία καθιέρωσε, όπου υπάρχει δυνατότητα, καθεστώς τηλεργασίας δύο ημερών εβδομαδιαίως, σύμφωνα και με τη σχετική επιθυμία που εκδήλωσε το προσωπικό. Παράλληλα, διατηρήθηκε η λειτουργία 24ωρης γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εσωτερικές ενέργειες, που αποτέλεσαν «γέφυρα» για την επιστροφή στην κανονικότητα, όπως είναι χαρακτηριστικά τα «wellness breakfasts» και οι «εβδομάδες διατροφής».

Επιπλέον, ξεκίνησε ένα νέο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα wellness & wellbeing, στο οποίο υπάρχει ευελιξία συμμετοχής, σύμφωνα με τον χρόνο και τους τομείς ενδιαφέροντος των εργαζομένων, αλλά και των οικογενειών τους.

Σε έναν κόσμο λοιπόν, διαρκώς μεταβαλλόμενο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με σταθερό βηματισμό, εξωστρέφεια, καινοτομία και κυρίως τους ανθρώπους της, διασφαλίζει ότι  παραμένει ευθυγραμμισμένη με τους καταναλωτές και την κοινωνία, «ζυθοποιώντας για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο».