Όλο και λιγότεροι οι μαθητές των ιδιωτικών

Μείωση του αριθμού των μαθητών στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τάση υποχώρησης των διδάκτρων σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. 

Ο εγχώριος κλάδος της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Νικολαΐδη Αλέξη, Economic Research & Sectoral Studies Analyst, η οικονομική ύφεση οδήγησε πολλά νοικοκυριά στη λύση της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ-ΣΤΑΤ, κατά την έναρξη της περιόδου 2013/14 στα ιδιωτικά σχολεία της χώρας φοιτούσαν συνολικά 76.612 μαθητές, έναντι 80.460 την προηγούμενη περίοδο (μείωση 4,8%, ή 3.800 λιγότεροι μαθητές).

Η υποχώρηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μείωση στον τομέα των λυκείων (περίπου 2.000 λιγότεροι μαθητές) και δευτερευόντως από τους μαθητές δημοτικού (πτώση 1.800 μαθητών). Σε σχέση με την περίοδο 2008/09 τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εμφανίζουν σωρευτική απώλεια περίπου 14.700 μαθητών (-16%).

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, τη φετινή χρονιά οι εγγραφές εμφανίζουν σταθερότητα μετά τη μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης τριετίας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιορισμένη κάμψη 2.000 μαθητών, προερχόμενη κυρίως από τον τομέα των ιδιωτικών λυκείων.

Η ένταση της οικονομικής ύφεσης έχει πλέον διαφοροποιήσει την τάση αποχώρησης μαθητών, καθώς στο παρελθόν οι αποχωρήσεις συνήθως γίνονταν όταν άλλαζε η εκπαιδευτική βαθμίδα, ωστόσο πλέον είναι συνηθισμένο φαινόμενο ακόμα και σε ενδιάμεσα στάδια.

Τα περισσότερα εκπαιδευτήρια έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις στα δίδακτρα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί υποχώρηση του αριθμού των μαθητών και άνοδο επισφαλειών από τις περιπτώσεις μη κατα-βολής. Σύμφωνα με το ΚΑΝΕΠ, τα δίδακτρα αυξάνονταν έως τα τέλη του 2011, ενώ έκτοτε ακολουθούν καθοδική πορεία, παραμένοντας πάντως υψηλότερα σε σχέση με τα χρόνια πριν την εκδήλωση της ύφεσης.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η πολιτική για τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας συνεπάγεται υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και υποδομές. Τα προβλήματα αυτά, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί, εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στον κλάδο να συνεχίσει στο άμεσο μέλλον την ανοδική πορεία που ανακόπηκε τα 3 προηγούμενα έτη. Πάντως, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα επιδεικνύουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με δυνατότητα μείωσης των διδάκτρων, καθώς και παροχής διαφόρων μορφών διευκολύνσεων αποπληρωμής».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 56 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

-Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2013 υποχώρησε περαιτέρω κατά 12%, στα €170,15 εκ.
-Τα ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 7%, στα €12,53 εκ., ενώ οι προ φόρων ζημιές αυξήθηκαν στα €2,26 εκ.
-Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν ελαφρώς σε 6,1% και 1,6% αντίστοιχα.
-Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια περιορίστηκε σε 0,6 προς 1.
-Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) παρέμεινε σταθερή στο 3%.