Ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση δανείων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΑΚΤΩΡ

Εκταμίευση ομολογιακών δανείων ποσού 227.500.000 ευρώ και 170.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

Ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση δανείων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ΑΕ, με την εκταμίευση των ομολογιακών δανείων ποσού 227.500.000 ευρώ και 170.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης ο όμιλος διασφαλίζεται κεφαλαιακά σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Σχετικά άρθρα