Ολοκληρώθηκε το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ολοκληρώθηκε το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα από το Κέντρο Αειφορίας (CSE), σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA).

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA), πραγματοποίησε στις 14 και 15 Μαΐου στην Αθήνα το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Advanced Certified Sustainability (CSR) Practitioner Training, το οποίο έχουν παρακολουθήσει η πλειοψηφία των Διευθυντών Sustainability και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παγκόσμιων εταιρειών και οργανισμών του Fortune 500.

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) φιλοξένησε την κυρία Λένα Μαμιδάκη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΕΚΕ της Mamidoil – Jetoil η οποία αναφέρθηκε στην πρώτη εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας SROI (Social Return on Ιinvestment) στην Ελλάδα, προκειμένου να μετρήσει το κοινωνικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας «Βοηθάς; Είσαι Jet», η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE). Η κυρία Λένα Μαμιδάκη δήλωσε: “Ο τρόπος μέτρησης του Κοινωνικού Αποτυπώματος των δράσεων, είναι αυτό που λείπει σήμερα ώστε οι Υπεύθυνοι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να κατανοούν τα περαιτέρω οφέλη των δράσεων αυτών”.

Το Κέντρο Αειφορίας με σύμμαχο την εξειδικευμένη γνώση, έχει υλοποιήσει την πρωτοποριακή μεθοδολογία SROI (Social return on investment) για την μέτρηση του Κοινωνικού Αποτυπώματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις.

Επόμενος σταθμός για το Διεθνές Πρόγραμμα Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης είναι η Θεσσαλονίκη όπου στις 25 και 26 Ιουνίου για πρώτη φορά και υπό την αιγίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών της Βόρειας Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις παγκόσμιες εξελίξεις σε επίπεδο ΕΚΕ και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους με ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.amiando.com/GNTVKKP.html