ΟΛΠ: Στα 5,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το 2019

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2018.

Πραγματοποιήθηκε μέσω teleconference η ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019 παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu, του κ. Άγγελου Καρακώστα, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και του κ.Tian Chao, Επίκουρο Διευθύνοντος Συμβούλου & CFO της Εταιρείας. Τα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2019 συνοψίζονται ως έξης:

– Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 149,2 εκατ. ευρώ έναντι 132,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.

– Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 47,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%.

– Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27% σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018.

– Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2018.

– Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ. ευρώ έναντι 80,9 εκατ. ευρώ το 2018.

– Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5388 ευρώ από 0,424 ευρώ το 2018 (αύξηση 27%).

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: «Το 2019 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αύξησης του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, των φόρων κλπ. και συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών».

Τέλος σημειώνεται ότι το 2019 συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU, φέρνοντας τον Πειραιά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο.