Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμίευση ομολογιακών δανείων, ύψους 49,7 εκατ. ευρώ

Το επόμενο διάστημα, η ΕΛΓΕΚΑ και η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συνεχίσουν το επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξής τους.

Ολοκληρώθηκε η σημαντική αναχρηματοδότηση, ύψους 38,05 εκατ. ευρώ και 11,65 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για την εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ και τη θυγατρική της εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, μέσω της σχετικής εκταμίευσης των κοινών ομολογιακών δανείων που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο 2019, με διοργανώτρια τράπεζα την Alpha Bank.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, της ρευστότητας και της κερδοφορίας του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της αναχρηματοδότησης ανέρχεται σε πέντε χρόνια, με ομολογιούχους δανειστές την Alpha Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Eurobank Ergasias και την Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επόμενο διάστημα, η ΕΛΓΕΚΑ και η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συνεχίσουν το επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξής τους, στοχεύοντας στην ισχυροποίηση της εμπορικής θέσης τους και των οικονομικών μεγεθών τους, μέσω νέων συνεργασιών και παροχής βέλτιστων υπηρεσιών.