Όμιλος Εταιρειών ICAP CRIF: 60 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι

Όμιλος Εταιρειών ICAP CRIF: 60 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι
Είναι η μοναδική Εταιρεία στην Ελλάδα, που αναγνωρίζεται από την European Securities and Markets Authority ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.

Τα 60 έτη προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας μας, γιορτάζει φέτος η ICAP CRIF, νυν θυγατρική του ομίλου CRIF, ως ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο ξεχωρίζει για τις σύγχρονες λύσεις καθώς και για ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών. Παράλληλα, είναι η μοναδική Εταιρεία στην Ελλάδα, που αναγνωρίζεται από την European Securities and Markets Authority (ESMA) ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency).

Από τον Δεκέμβριο του 2021, η ICAP A.E. ενσωματώθηκε πλήρως στην CRIF, έναν πολύ πετυχημένο παγκόσμιο Οργανισμό. Έκτοτε, η εταιρεία, μπήκε σε μια νέα εποχή, την ICAP CRIF 3.0, συνεχίζοντας την πολύ πετυχημένη ιστορία της.

Η νέα εποχή της ICAP CRIF προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη για τους Εταιρικούς Πελάτες, καθώς θα έχουν πλέον πρόσβαση, όχι μόνο στις μοναδικές και συνεχώς εξελισσόμενες υπηρεσίες που για χρόνια προσφέρει η εταιρεία, αλλά και στις νέες προηγμένες λύσεις της CRIF.

Αποδείχθηκε στην πράξη, ότι η ICAP ταιριάζει πολύ με την CRIF, αφού διαθέτει ταυτόσημες Αξίες, Κουλτούρα και έντονα αναπτυξιακή δυναμική, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ESG ευαισθησίες. Αποτελεί δε, μια σημαντική περιφερειακή μονάδα του Ομίλου CRIF και λειτουργεί ως ενιαία οντότητα, υπό μία κοινή Διοικητική Ομάδα.

Παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: Business Information & Credit Risk Solutions, Credit Rating Agency Services, Marketing & Sales Solutions, Technology Solutions & Advanced Analytics και Consulting Services.

Η CRIF (www.crif.com) είναι μια παγκόσμιας εμβέλειας Εταιρεία, με παρουσία σε 37 χώρες και έσοδα πλέον των 817 εκατομμυρίων για το 2023.

Ειδικεύεται σε Συστήματα Credit and Business Information, Analytics, Outsourcing και Υπηρεσίες Processing, καθώς και σε προηγμένες Ψηφιακές Λύσεις για Credit και Open Banking.

Η CRIF συνδυάζει την ευφυΐα των Ανθρώπων της, τις προηγμένες Τεχνολογίες της και τις Ψηφιακές της Καινοτομίες, για να προσφέρει λύσεις υψηλής αξίας στους παγκόσμιους πελάτες της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: