Όμιλος Fourlis: Αύξηση κατά 15,1% στα κέρδη του α’ εξαμήνου

Οι πωλήσεις του ομίλου στην ίδια χρονική περίοδο διαμορφώθηκαν στα 202,1 εκατ. ευρώ.

Στα 202,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis, το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι 191,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017, αυξημένες κατά 5,6%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 12,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 15,1%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) εμφάνισε πωλήσεις 130,8 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 4,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (124,7 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,2%, συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Το EBITDA ανήλθε στα 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, λειτουργούν επτά σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή και δύο στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρεις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (Intersport), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 7%, στα 71,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 (66,6 εκατ. ευρώ).

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,4%. Στις υπόλοιπες χώρες καταγράφηκε μεσοσταθμική αύξηση 2,4%, με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία, να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα.

Το EBITDA για το σύνολο της δραστηριότητας λιανικής αθλητικών ειδών ανήλθε στα 4,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (4,3 εκατ. ευρώ). Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν μείωση στα 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, επτά στη Βουλγαρία και τέσσερα στην Κύπρο. Αντιστοίχως, λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και δύο στην Τουρκία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της Intersport παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, ενώ η υλοποίηση της επέκτασής του και στις υπόλοιπες χώρες δραστηριότητας του ομίλου θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.