Όμιλος Fourlis: Στα 9 εκατ. ευρώ τα κέρδη για το εννεάμηνο του 2022

Όμιλος Fourlis: Στα 9 εκατ. ευρώ τα κέρδη για το εννεάμηνο του 2022
Τα EBITDA ανήλθαν σε 24,4 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις ύψους 352,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Fourlis το εννεάμηνο του 2022 έναντι 316,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο, αυξημένες κατά 11,4%. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθαν στα 50,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 60,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA (OPR), ανήλθαν σε 24,4 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 9,2 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου Fourlis στις 30/09/2022 ήταν 200,7 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 107,6 εκατ. ευρώ (94,7 εκατ. ευρώ στις 30/09/2021) αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες λιανικής του ομίλου και 93,1 εκατ. ευρώ (6,3 εκατ. ευρώ στις 30/09/2021) αφορούν τη δραστηριότητα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία “Trade Estates ΑΕΕΑΠ”.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 221,3 εκατ. ευρώ έναντι 193,9 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 14,1%. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 15,4% ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% συγκρινόμενες με το εννεάμηνο του 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε 19,0 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,0 εκατ. ευρώ. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 5 μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ (3 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, και 1 στη Βουλγαρία), 6 μεσαίου μεγέθους καταστήματα (4 στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία) και 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pickup-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ (6 από αυτά στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία και 1 στην Κύπρο). Τέλος, σχεδιάζονται ή είναι υπό κατασκευή τρία νέα μεσαίου μεγέθους καταστήματα στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις ανήλθαν στα 131,5 εκατ. ευρώ έναντι 122,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,2%. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,5% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,6%, συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 133 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 55 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 12 στην Τουρκία, 10 στη Βουλγαρία και 7 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων.

Αναφορικά με τα προβλήματα που διεθνώς επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κυρίως στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, η μέχρι σήμερα επίδραση τους συνεχίζει να είναι σημαντική, αλλά με τάση βελτίωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του ομίλου, επηρεάστηκε από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, και αποτελεί το πλέον το 6,5% των λειτουργικών εξόδων του εννεαμήνου του 2022 σε σχέση με 4,7% στο σύνολο του 2021.

Η προετοιμασία για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Trade Estates, θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του Ομίλου βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με στόχο η δημόσια προσφορά να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους, ανάλογα πάντα και με τις συνθήκες της αγοράς. Με υπάρχοντα ακίνητα αξίας 286 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα αγορών και ανάπτυξης άνω των 200 εκατ. ευρώ, η Trade Estates συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου.