Όμιλος Fourlis: Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχωρά η Housemarket

Όμιλος Fourlis: Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχωρά η Housemarket

Tο δάνειο υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο, θα έχει πενταετή διάρκεια με σταθερό επιτόκιο 5% ανά έτος και τριμηνιαία καταβολή τόκων.

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), άνευ εξασφαλίσεων, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 15.000.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000.000 ευρώ προχωρά η Housemarket AE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Fourlis, που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δάνειο υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο, θα έχει πενταετή διάρκεια με σταθερό επιτόκιο 5% ανά έτος και τριμηνιαία καταβολή τόκων. Σύμβουλος έκδοσης είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Η διάθεση του ΚΟΔ θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και προβλέπεται η εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της έκδοσης αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το γεγονός πως το ελάχιστο ποσό επένδυσης, ήτοι 1.000 ευρώ ανά επενδυτή, καθιστά τις ομολογίες προσιτές για όλο το εύρος των επενδυτών, από ιδιώτες έως μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.

Σε περίπτωση που το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό 15.000.000 ευρώ, θα ματαιωθεί η έκδοση του ομολογιακού δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει ήδη καταβάλει έκαστος επενδυτής θα επιστρέφεται στον τελευταίο άτοκα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π., μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η προσφορά αγοράς του.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 1999 ο όμιλος Fourlis ανέλαβε τη δικαιόχρηση (franchising) της πολυεθνικής σουηδικής εταιρείας ΙΚΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό το 2000 ίδρυσε την εταιρεία Ηousemarket AE για τη δραστηριοποίησή του στον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων.

Η εταιρεία ΙΚΕΑ ιδρύθηκε το 1943 στη Σουηδία και αριθμεί πάνω από 385 καταστήματα σε 48 χώρες, με ετήσιο κύκλο εργασιών για το 2015 περίπου 33,9 δισ. ευρώ.

Ο Όμιλος Fourlis αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα με δραστηριότητα στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, απασχολώντας συνολικά 3.760 εργαζομένους.

Η Ηousemarket AE δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και, μέσω θυγατρικών της, στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία ειδών οικιακής χρήσης, επίπλων και ειδών εστίασης, σύμφωνα με τη Φιλοσοφία ΙΚΕΑ. Λειτουργεί στις 3 χώρες συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ (5 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, 1 στη Βουλγαρία), 6 Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών (5 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία) και 3 καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (ένα σε κάθε μια από τις παραπάνω χώρες).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Housemarket AE για το 2015 ανήλθε στα 280 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 4,4 εκατ. ευρώ.