ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ηγέτης στην προσπάθεια για ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ηγέτης στην προσπάθεια για ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη
Ο Όμιλος υλοποιεί έργα και επενδύσεις ύψους 5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας πάνω από 20.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στην πρώτη γραμμή της µάχης για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας βρίσκεται ο Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, µε έργα και επενδύσεις µεγάλης εγχώριας προστιθέµενης αξίας που υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ και δηµιουργούν περισσότερες από 20.000 νέες και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία στους τοµείς: παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, κυκλική οικονοµία, υποδοµές και παραχωρήσεις.

Πρόκειται για επενδύσεις που διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιµο µέλλον και εναρµονίζονται πλήρως µε τα κριτήρια που ορίζει η Κοµισιόν για τα 32 δις του Ταµείου Ανάκαµψης. Παράλληλα, φέρνουν στο προσκήνιο και στην Ελλάδα την επανάσταση της καθαρής ενέργειας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε παγκόσµιο επίπεδο και συµβάλλουν καθοριστικά στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Leader στην καθαρή ενέργεια 

 Μεγάλο µέρος των επενδύσεων του Οµίλου που αφορά στην «πράσινη» και κυκλική οικονοµία, υλοποιείται µέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, εταιρεία – ηγέτιδα στην ελληνική ενεργειακή αγορά, µε ένα επενδυτικό πρόγραµµα συνολικής αξίας 1,7 δις. ευρώ. Σε αυτό περιλαµβάνονται η ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων συνολικού προϋπολογισµού άνω των 700 εκατ. ευρώ σε διάφορες περιοχές της χώρας, δύο σηµαντικά συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας µε αντλησοταµίευση στην Κρήτη και την Αµφιλοχία, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 800 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα – πρότυπα ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων.

Σηµειώνεται ότι ως ο µεγαλύτερος Έλληνας παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ µε εγκατεστηµένα 1.373 MW και ο µεγαλύτερος Έλληνας επενδυτής ΑΠΕ διεθνώς µε σηµαντική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το 2019 παρήγαγε 3.238.052 MWh καθαρής ενέργειας αποτρέποντας την έκκληση 2.374.323 τόνων C02 στην ατµόσφαιρα. Στο πλαίσιο της δράσης του για ένα µέλλον µηδενικού άνθρακα, ο Όµιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιµες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, ο Όµιλος διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιµα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στοχεύοντας στα 2.800 MW µέσα στη επόµενη πενταετία.

Στήριξη της κοινωνίας και προστασία του περιβάλλοντος 

 Μέσα από ένα εκτεταµένο πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο Όµιλος στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται υλοποιώντας δωρεάν σηµαντικά έργα υποδοµής και χορηγικά προγράµµατα στους τοµείς της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και του αθλητισµού. Επιπλέον, µέσα από προγράµµατα στήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας και παροχής υποτροφιών, στέκεται αρωγός της νέας γενιάς, ενώ παρέχει οικονοµική στήριξη σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που επικεντρώνουν τη δράση τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών οµάδων.

O Όµιλος από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας στηρίζει την εθνική προσπάθεια για την αντιµετώπιση του Covid-19, µε δωρεές εξοπλισµού ΜΕΘ και αναλώσιµων υλικών σε νοσοκοµεία αναφοράς και κέντρα υγείας, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στις περιοχές της χώρας όπου δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, µε στόχο την διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, έχοντας ως κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και των συνεργατών του σε όλο τον κόσµο.

Μια επίσης πολύ σηµαντική πρωτοβουλία είναι η συστράτευση του Οµίλου µε το Σωµατείο «ΕΛΙΖΑ- Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού» και την Ελληνική Αστυνοµία, µέσα από το καινοτόµο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Αστυνοµικών στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποιηµένων παιδιών. Μέσα από το πρόγραµµα, που ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώνεται φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκπαιδεύθηκαν περισσότεροι από 1.500 αστυνοµικοί, µέσα από 10 ηµερίδες που πραγµατοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Την ίδια ώρα, ο Όµιλος προχώρησε σε µία σηµαντική, πρωτοποριακή πρωτοβουλία στήριξης των Ενόπλων Δυνάµεων και προστασίας του περιβάλλοντος. Το στρατιωτικό αεροδρόµιο της 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, θα µετατραπεί σε «πράσινη» εγκατάσταση, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες του κατά 100% από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, χάρη σε µια δωρεά της
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Έτσι, η 115 Π.Μ. στη Σούδα θα είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις παγκοσµίως που θα λάβουν τις πιστοποιήσεις Net Zero Energy Airport και Νet Zero Carbon Emissions Airport, ενώ το ετήσιο όφελος από την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης των αναγκών θέρµανσης, θα ξεπεράσει τις 400.000.