Όμιλος MIG: Αύξηση λειτουργικών κερδών στο σύνολο των θυγατρικών στο εννεάμηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA (περιλαμβανομένων των εταιριών holding και των μη επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) ανήλθαν σε 113,7 εκατ. ευρώ.

Αύξηση λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά 138,7 εκατ. ευρώ έναντι 136,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015, ανακοίνωσε ο Όμιλος MIG.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου (περιλαμβανομένων των εταιριών holding και των μη επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) ανήλθαν σε 113,7 εκατ. έναντι 125,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015. Τα εν λόγω αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2016, επιβαρύνθηκαν με ποσό 14,5 εκατ. από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του εν λόγω ομίλου.

Οι συνεχιζόμενες ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών1, στο 16,3%, έναντι 15,6%, το εννεάμηνο 2015. Η ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, επιβεβαιώνει τη συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου εν μέσω συνθηκών επιδεινούμενης ρευστότητας της αγοράς, λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν στα 848,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3% έναντι του εννεαμήνου 2015. Η μείωση οφείλεται στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου (ενδεικτικά αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπή εργασιών της αλυσίδας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών), απόρροια της παρατεταμένης ύφεσης στην ελληνική οικονομία.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το εννεάμηνο 2016, ανήλθαν στα 848,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3% έναντι του εννεαμήνου 2015. Η μείωση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ομίλου της MIG, οφείλεται στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου, λόγω της συνέχισης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, που ισχύουν από 26.06.2015, με τις συνακόλουθες επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας στην αγορά, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, που συνέτειναν στη μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2016 (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η μείωση της κατανάλωσης στην αγορά γαλακτοκομικών ανήλθε στο 10%, έναντι του εννεαμήνου 2015).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το εννεάμηνο 2016, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 138,7εκατ. ευρώ, έναντι 136,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού της δομής του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών2 στο 16,3% έναντι 15,6% το εννεάμηνο 2015.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε κέρδη 113,7εκατ. έναντι 125,7εκατ. το εννεάμηνο 2015. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2016 επιβαρύνθηκαν με ποσό 14,5 εκατ. (13,7 εκατ. για τον όμιλο VIVARTIA και 0,9 εκατ. για τη SINGULAR LOGIC) από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του εν λόγω ομίλου.

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG, επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της θετικής πορείας τους, παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας τους.

Θυγατρικές ομίλου MIG

Όμιλος ATTICA: οι ενοποιημένες πωλήσεις για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν στα 216,0 εκατ. (μείωση 3% έναντι του εννεαμήνου 2015), ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 62,3 εκατ. (έναντι 72,9 εκατ. το εννεάμηνο 2015). Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2016 σχετίζονται με τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Η διοίκηση συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών, με νέους συνδυασμούς δρομολογίων και περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου. Ειδικότερα, στα άμεσα σχέδια της διοίκησης είναι η ενίσχυση της νεοσυσταθείσας εταιρίας Africa Morocco Links (AML), με σκοπό την επέκταση της δραστηριότητας της σε νέες γραμμές, μεταξύ Μαρόκου και ηπειρωτικής Ευρώπης.

Όμιλος VIVARTIA: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού 13,7 εκατ. από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 16% έναντι του εννεαμήνου 2015 στα 48,7 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, όπως αυτή απεικονίζεται στη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους EBITDA, κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι του εννεαμήνου 2015, στο 11,1%. Περιλαμβανομένης της έκτακτης απομείωσης, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 35,1 εκατ. ευρώ, έναντι 42 εκατ. το εννεάμηνο 2015. Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά, από τη διακοπή λειτουργίας της αλυσίδας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, οι εταιρίες του ομίλου Vivartia διατήρησαν την ηγετική τους θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33,2% το εννεάμηνο 2016), όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 62,8% το εννεάμηνο 2016). Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρία, τόσο στη συνολική αγορά γάλακτος στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς 27,8% το εννεάμηνο 2016) όσο και στον κλάδο εστίασης, με παρουσία 480 σημείων στη χώρα.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: το κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι η σημαντική ενίσχυση των κερδών EBITDA (αύξηση 47% έναντι του εννεαμήνου 2015, στα 21,6 εκατ.). Η αύξηση των πωλήσεων (1% έναντι του εννεαμήνου 2015) σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας, συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 12,9%. Στις πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, οι οποίοι ισχύουν από 01.01.2013 έως 31.12.2018.

Όμιλος Singular Logic: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού 0,9 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA του εννεαμήνου 2016 διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ., παρουσιάζοντας κάμψη 19% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2015. Τα αποτελέσματα του 2015 είχαν ενισχυθεί από την ανάληψη των έργων των βουλευτικών εκλογών του Ιανουαρίου 2015, του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015 και των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015. Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων έργων, τα επαναλαμβανόμενα έσοδα παρουσίασαν οριακή μείωση 2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2015. Το περιθώριο επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας παραμένει σε αυξητική τάση, τόσο λόγω της βελτίωσης του μίγματος πωλήσεων προς λύσεις πληροφορικής που βασίζονται σε «ιδιοπαραγόμενο» λογισμικό, όσο και της συνεχιζόμενης βελτιστοποίησης της δομής κόστους