Όμιλος MIG: Τα 519,2 εκατ. ευρώ έφτασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις στο α’ εξάμηνο του 2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η μείωση κατά 0,9% έναντι του α' εξαμήνου του 2016 οφείλεται στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του ομίλου.

Στα 519,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG το πρώτο εξάμηνο του 2017, καταγράφοντας μείωση 0,9% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2016. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η μείωση οφείλεται στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του ομίλου εν μέσω ενός αδύναμου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, με το ελληνικό ΑΕΠ να καταγράφει αναιμική άνοδο 0,6%, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2016 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)».

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 38,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 47,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, εμφανίζοντας πτώση 19,0%, καθώς επιβαρύνθηκαν με ποσό άνω των 15 εκατ. ευρώ από την αύξηση της τιμής των καυσίμων της ATTICA. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου παρουσίασαν ζημία 59,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 45,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν ζημία 59,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 45,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα σε ενοποιημένη βάση για τον όμιλο ανήλθαν στα 119,9 εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,65 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 24 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με την 31.12.2016.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του ομίλου MIG συνεχίζουν να βελτιώνουν στην πλειονότητά τους τη λειτουργική αποδοτικότητά τους, παρά τις προαναφερθείσες αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

– Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσίασαν αύξηση 2% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2016 (112 εκατ. ευρώ έναντι 109,6 εκατ. ευρώ), λόγω της αύξησης του μεταφορικού έργου (στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017 καταγράφηκε αύξηση 9,9% στα ΙΧ οχήματα, 5,4% στους επιβάτες και 2,3% στα φορτηγά), ενώ τα συνολικά δρομολόγια αυξήθηκαν κατά 4,3% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, με τη μείωση να οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά περίπου 50%, η οποία επιβάρυνε το κόστος καυσίμων της ATTICA με ποσό άνω των 15 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι ο κλάδος της ακτοπλοΐας χαρακτηρίζεται από σημαντική εποχικότητα και το 1ο εξάμηνο του έτους δεν είναι ενδεικτικό της απόδοσης της εταιρίας στο σύνολο του έτους.

– Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 270,8 εκατ. ευρώ έναντι 279,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, λόγω της αδυναμίας που παρουσίασε η αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (μείωση 10,8% της αγοράς φρέσκου γάλακτος έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2016). Στον αντίποδα, τόσο ο κλάδος των κατεψυγμένων όσο και ο κλάδος της εστίασης παρουσίασαν αυξημένες πωλήσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2017 (+0,8% και +1,5%, αντιστοίχως, έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2016). Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 19,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι το ΕΒΙΤDA του πρώτου εξαμήνου του 2016 έχει επιβαρυνθεί με ποσό 12,7 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο Μαρινόπουλος.

– Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 119 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2%, ενώ το EBITDA παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση 8,1% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2016, με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται στο 16,6% από 15,6%, το πρώτο εξάμηνο του 2016, λόγω της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας και του εξορθολογισμού του κόστους. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ, ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.

Σημαντικά γεγονότα, μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Την 11η Αυγούστου του 2017, η ΑΤΤΙCA ήρθε σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου (50,3%) της Hellenic Seaways. Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής απαρτίζεται από πληρωμή 30,6 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς και τη διάθεση 24,1 εκ νέων μετοχών που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου ATTICA. Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων κανονιστικών και λοιπών αρχών.