Όμιλος Μυτιληναίος: Σημείωσε «έκρηξη» κερδών στο εννεάμηνο

Όμιλος Μυτιληναίος: Σημείωσε «έκρηξη» κερδών στο εννεάμηνο
Ο πρόεδρος της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλάει στο συνέδριο του Economist με θέμα: "Πόσο γρήγορα μπορούμε να αναπτυχθούμε. Ζωτικές ερωτήσεις για την Αμερική, την Ευρώπη και την Ελλάδα" στην Αθήνα Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €226,1 εκατ. έναντι €128,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 76,3%.

Ισχυρή πορεία με σημαντική ενίσχυση των κερδών παρουσίασε ο όμιλος Μυτιληναίος, σύμφωνα με ανακοίνωση, για το εννεάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένη βάση:

– O Κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.120,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 23,9%.

– Τα Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €226,1 εκατ. έναντι €128,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 76,3%.

–  Τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €123,1 εκατ. έναντι €16,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε €0,861 έναντι €0,142, καταγράφοντας αύξηση 506,8%.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017 έχουν ωφεληθεί με το ποσό της αποζημίωσης που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση του RTB BOR. Συγκεκριμένα, το EBITDA ωφελήθηκε κατά €21,0 εκατ., ενώ συνυπολογιζόμενων και των επιδικασθέντων τόκων, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ωφελήθηκαν τελικά κατά €27,9 εκατ.

Επίσης, τόσο το EBITDA όσο και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2017 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης απαιτήσεων ποσού €13,9 εκατ., που αφορούν σε ενεργειακό έργο ισχύος 250 MW της Εταιρείας στην Γκάνα.

H αύξηση των ενοποιημένων μεγεθών της Εταιρείας στο εννεάμηνο οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική επίδοση του Τομέα της Μεταλλουργίας αλλά και των αυξημένων επιδόσεων των Τομέων Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τομέας Μεταλλουργίας

Η επίτευξη υψηλής κερδοφορίας ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης του κόστους που έχει επιτευχθεί μέσω των συνεχιζόμενων προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και της αύξησης των τιμών της αλουμίνας και του αλουμινίου.
Στις αρχές Νοεμβρίου, οι τιμές της αλουμίνας σημειώνουν σημαντική άνοδο, της τάξης του 50%, σε σχέση με τις τιμές στα τέλη του Α’ εξαμήνου 2017, ξεπερνώντας τα $450/τν., οδηγώντας σε αύξηση και τις τιμές του αλουμινίου στο LME κατά 14% στα $2,185/τν. Η αύξηση αυτή σχετίζεται με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της παραγωγής της Κίνας, που προβλέπει την περικοπή κατά 30% της παραγωγής των χυτηρίων αλουμινίου και των διυλιστηρίων αλουμίνας κατά τη χειμερινή περίοδο και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τα επίπεδα τιμών και το 2018.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Στο εννεάμηνο του έτους, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνέχισε να ενισχύει σημαντικά την παρουσία της τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα η Εταιρεία κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές με ποσοστό 3,86%, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Παράλληλα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 17%, στις 3,45 TWh στο εννεάμηνο του έτους, που αντιστοιχεί στο 10,1% της εγχώριας παραγωγής.

Η προώθηση της απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς, σε συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αναμένεται να αυξήσει περεταίρω τα μερίδια αγοράς της Εταιρείας τόσο στην παραγωγή, όσο και στη λιανική αγορά ενέργειας.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Η ανάληψη της νέας σύμβασης του έργου BRIDGE POWER, ύψους $363 εκατ., που αφορά στην κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία ενός ενεργειακού έργου fast track 200 MW με καύσιμα υγραέριο (LPG), φυσικό αέριο και diesel, στην Γκάνα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να αναδειχθεί σε κορυφαίο παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής.

Αναφορικά με τις προοπτικές του τομέα, η συμφωνία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τη Γενική Αρχή Ηλεκτρισμού της Λιβύης (GECOL), που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, αυξάνει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατά $400 εκατ. και αναμένεται να ενισχύσει τις επιδόσεις της Εταιρείας το επόμενο διάστημα. Το έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τομπρούκ της Λιβύης, συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 650 MW.

Τελικό guidance 2017

Η μεγάλη άνοδος των αποτελεσμάτων 9μήνου και οι ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους Τομείς Επιχειρησιακής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) το τελευταίο 3μηνο του έτους που διανύουμε, επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της Διοίκησης στη Γ.Σ. του Μαΐου 2017 για υπέρβαση των στόχων που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016 για το οικονομικό έτος 2017, αναφέρεται στην ανακοίνωση.