Μυτιληναίος: Πρόθεση πώλησης 3,2 εκατ. μετοχών της ΜΕΤΚΑ

Μυτιληναίος: Πρόθεση πώλησης 3,2 εκατ. μετοχών της ΜΕΤΚΑ

Σε θεσμικούς επενδυτές μέσω placement σκοπεύει να διαθέσει ποσοστό μετοχών της ΜΕΤΚΑ η εταιρεία.

Σε ιδιωτική τοποθέτηση (placement) σε θεσμικούς επενδυτές, μέσω ταχείας διαδικασίας ανοίγματος βιβλίου προσφορών για την πώληση έως και 3.217.288 μετοχές της ΜΕΤΚΑ προτίθεται να προχωρήσει ο όμιλος Μυτιληναίος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται ότι η Μυτιληναίος θα διατηρήσει ποσοστό (όχι λιγότερο από) 50,0% + 1 μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.

Η Μυτιληναίος κατέχει σήμερα 29.192.589 μετοχές στη ΜΕΤΚΑ, που εκπροσωπούν ποσοστό περίπου 56.2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.
Η Μυτιληναίος έχει συμφωνήσει σε περίοδο 90 ημερών κατά την οποία ισχύει περιορισμός στη διάθεση (που υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις) των υπολοίπων μετοχών ΜΕΤΚΑ που κατέχει η Μυτιληναίος.

Διαβάστε ακόμη: Αύξηση κερδών 131% για τον Όμιλο Μυτιληναίου στο εννεάμηνο

Η διαδικασία ανοίγματος βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. H Credit Agricole CIB και η HSBC Bank plc ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint Book runners) για τη διάθεση των μετοχών.

Οι Μετοχές της ΜΕΤΚΑ θα πωληθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κατ΄ επίκληση του Regulation S του αμερικανικού νόμου U.S. SecuritiesAct του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (εφεξής “SecuritiesAct”), (ii) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνον σε πρόσωπα τα οποία ευλόγως θεωρείται ότι αποτελούν ειδικούς θεσμικούς αγοραστές (“QIBs”) κατά την έννοια του Άρθρου 144Α του αμερικανικού νόμου U.S. SecuritiesAct σε συναλλαγές οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής του SecuritiesAct, και (iii) εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε “ειδικούς επενδυτές” κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ, και του άρθρου 2, παράγραφος 1(στ) του Νόμου 3401/2005.

Διαβάστε επίσης: H METKA αναλαμβάνει και τέταρτο έργο στην Αλγερία