Όμιλος Μούχαλη: Έσπασε το φράγμα των 300 εκατ. ευρώ

Tα EBITDA εμφανίζονται αυξημένα κατά 25,8%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 5,71 εκατ. ευρώ έναντι 4,54 εκατ. ευρώ το 2017.

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας εμφάνισε το 2018 ο Όμιλος Μούχαλη, ο οποίος δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στο χονδρικό εμπόριο καπνοβιομηχανικών προϊόντων και σε υπηρεσίες franchise περιπτέρων και καταστημάτων μικρής λιανικής, αναπτύσσοντας τα Kiosky’s One Stop All.

Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 9,7% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκε στα 303,77 εκατ. ευρώ έναντι 276,94 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 15,1% και ανήλθε στα 22,35 εκατ. ευρώ έναντι 19,42 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA εμφανίζονται αυξημένα κατά 25,8%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 5,71 εκατ. ευρώ έναντι 4,54 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 994 χιλ. ευρώ έναντι 1,12 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένων έκτακτων εξόδων.

Το ύψος των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποίησε ο όμιλος κατά το 2018 ανέρχεται σε 1,15 εκατ. ευρώ έναντι 406 χιλ. ευρώ το 2017.

Η διοίκηση του ομίλου αναφέρει ότι το 2019 αναμένεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη, παράλληλα με τη λειτουργική αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών της δομών. Σ

Σημειώνεται ότι στις συνεργασίες του Ομίλου Μούχαλη περιλαμβάνονται η αποκλειστική διανομή και εμπορία προϊόντων Phillip Morris, Jacobs, Chipita, Unilever και οι υπηρεσίες αποκλειστικής διανομής με τις Ελληνικά Λαχεία και ΙΟΝ.