Όμιλος ΟΤΕ: Η εταιρεία που δεν φοβάται την αλλαγή

Όμιλος ΟΤΕ: Η εταιρεία που δεν φοβάται την αλλαγή
Σε μια δύσκολη χρονιά, ο Όμιλος ΟΤΕ ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις, καταγράφοντας εξαιρετικά ανθεκτικές επιδόσεις.

Mε επιδόσεις που ξεχωρίζουν όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, ο Όµιλος ΟΤΕ αποτελεί σήµερα τη µεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα και βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Η συνολική συµβολή της δραστηριότητας του Οµίλου αντιστοιχεί στο 3% περίπου του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ αντιπροσωπεύει το 12% περίπου της κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Για να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήµερα, ο Όµιλος ΟΤΕ χρειάστηκε να αλλάξει ριζικά, αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία µια σειρά από προκλήσεις. Την περίοδο 2011-2016 η διοίκηση εξασφάλισε τη βιωσιµότητα του Οµίλου, µέσα από µια σειρά ενεργειών µείωσης και ανανέωσης των δανειακών του υποχρεώσεων και έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη, υλοποιώντας µε επιτυχία τη στρατηγική µετασχηµατισµού του σε µια σύγχρονη, αποδοτική και ανταγωνιστική εταιρεία, µε επίκεντρο τον πελάτη. Ο επιτυχηµένος µετασχηµατισµός του Οµίλου ΟΤΕ εν µέσω κρίσης, αποτέλεσε case study που διδάσκεται στο Business School του Harvard, ως παράδειγµα διοίκησης σε δυσµενή οικονοµικά περιβάλλοντα.

Το 2016, ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο ριζικής αλλαγής, µε την εταιρεία να θέτει ως στόχο να γίνει παράδειγµα ψηφιακού µετασχηµατισµού στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Με σύµµαχο την τεχνολογία, ο Όµιλος προχώρησε ταχύτατα το δικό του digital transformation µέσα από ένα στρατηγικό πρόγραµµα 360°, που κινήθηκε σε τρεις κατευθύνσεις: την εµπειρία του πελάτη, τα δίκτυα και την εσωτερική λειτουργία του. Παράλληλα, ο Όµιλος ΟΤΕ επένδυσε δυναµικά σε σύγχρονες δικτυακές υποδοµές, ενώ δραστηριοποιήθηκε µε επιτυχία στον τοµέα του ICT, παρέχοντας προηγµένες λύσεις τεχνολογίας, που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

Ο Όµιλος ΟΤΕ είναι σήµερα enabler και επιταχυντής του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Όραμα της εταιρείας για την επόµενη δεκαετία, είναι να αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Δίκτυα νέας γενιάς: Τα θεμέλια της νέας ψηφιακής εποχής

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία των σύγχρονων τεχνολογικών υποδοµών και των δικτύων νέας γενιάς στη νέα ψηφιακή εποχή, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει επενδύσει στην Ελλάδα περισσότερα από €5 δισ. την τελευταία δεκαετία. Παρά το δύσκολο περιβάλλον εξαιτίας της πανδηµίας δεσµεύεται για επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2024.

Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber. Σήµερα, πάνω από το 50% του πληθυσµού της χώρας έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές ταχύτητες 100Mbps και άνω, ενώ πάνω από 550.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα έχουν έως το τέλος του χρόνου πρόσβαση σε υποδοµές Fiber-To-The-Home, που θα επιτρέψουν µελλοντικά ταχύτητες έως και 1Gbps.

Το µέλλον των κινητών επικοινωνιών είναι το 5G και στην Ελλάδα η COSMOTE ήταν η πρώτη που διέθεσε εµπορικά δίκτυο πέµπτης γενιάς. Η πληθυσµιακή κάλυψη  του COSMOTE 5G στην ελληνική επικράτεια έχει ήδη ξεπεράσει το 50%, που ήταν ο αρχικός στόχος του 2021 και θα φτάσει το 60% ως το τέλος της χρονιάς. Λύσεις τεχνολογίας για κάθε επιχείρηση ή οργανισµό. Ο Όµιλος ΟΤΕ υποστηρίζει ενεργά τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του ελληνικού δηµοσίου και των ελληνικών επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας σύνθετες και ολοκληρωµένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (ICT) προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισµού.

Τα έργα που έχει υλοποιήσει καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα  αποτελούν το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, η άυλη συνταγογράφηση, έργα Smart Cities σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα, το υπερσύγχρονο Data Center της Coca-Cola HBC κ.α.

Προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη

H βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηµατικής στρατηγικής του Οµίλου ΟΤΕ. Τα κριτήρια ESG, τα οποία αποδεικνύουν στην επενδυτική κοινότητα τις επιδόσεις σε θέµατα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης, έχουν ενσωµατωθεί σε όλες τις λειτουργίες του. Ο Όµιλος λειτουργεί και επενδύει µε γνώµονα το περιβάλλον, ενώ συνεχίζει να επενδύει και σε σηµαντικά κοινωνικά έργα που συµβάλλουν στη βελτίωση της ζωής ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και στην ισότιµη ενσωµάτωση όλων στην ψηφιακή εποχή. Το 2021, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, ανέλαβε επικεφαλής σχεδιασµού της Στρατηγικής για θέµατα ESG ολόκληρης της Deutsche Telekom Ευρώπης.