Όμιλος ΟΤΕ: Σταθερός πυλώνας ανάπτυξης για τη χώρα

Όμιλος ΟΤΕ: Σταθερός πυλώνας ανάπτυξης για τη χώρα
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα και σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Έχοντας ήδη καταγράψει αναπτυξιακή πορεία κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, σήμερα, παρά τις νέες προκλήσεις που επέφερε ο COVID-19, συνεχίζει να επενδύει εντατικά αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές που δίνουν ώθηση στην ελληνική οικονομία  και οδηγούν τη χώρα στην ψηφιακή εποχή.​

 Εκτεταμένες επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και νέες τεχνολογίες

Ο Όµιλος ΟΤΕ  είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδοµές στην Ελλάδα, αφού µόνο την περασµένη δεκαετία, οι επενδύσεις έφτασαν περίπου τα €5 δισ.  ενώ, υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους €2 δισ. για την επόµενη τετραετία. Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου επί των ιδιωτικών ακαθάριστων της χώρας ανέρχονται στο 3,5%.

Έτσι σήµερα, διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, το COSMOTE Fiber που επιτρέπει σε πάνω από το 65% του πληθυσµού της χώρας να έχει πρόσβαση σε ταχύτητες 100Mbps και άνω. Έχει εγκαταστήσει πάνω από το 75% των συνολικών γραµµών Fiber To The Home της χώρας, πετυχαίνοντας έναν σηµαντικό στόχο: να δώσει πρόσβαση σε περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις σε εγγυηµένες ταχύτητες Internet µε 100% οπτική ίνα. Στόχος του Οµίλου είναι µέχρι το τέλος του 2020, η κάλυψη FTTH να ξεπεράσει τις 300.000.

O Όµιλος ΟΤΕ διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα, επενδύοντας συστηµατικά για να προσφέρει γρήγορο και υψηλής ποιότητας mobile internet στους συνδροµητές του. To 2020 το δίκτυο COSMOTE αναδείχθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» για 4η συνεχή χρονιά στα «SpeedTest Awards» του ανεξάρτητου φορέα Ookla. Παράλληλα, εδώ και χρόνια, προετοιµάζεται εντατικά για την επόµενη γενιά ασύρµατης επικοινωνίας, το 5G, µε στόχο να προσφέρει στους πελάτες COSMOTE υπηρεσίες 5ης γενιάς στο άµεσο µέλλον, δηµιουργώντας νέες προοπτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας.

Χάρη στις επενδύσεις του Οµίλου ΟΤΕ σε υποδοµές τα προηγούµενα χρόνια, κατά την περίοδο του lockdown, τα δίκτυά του ανταποκρίθηκαν µε απόλυτη επιτυχία στην ιδιαίτερα αυξηµένη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Έτσι οι συνδροµητές του συνέχισαν να επικοινωνούν, να εργάζονται, να ψυχαγωγούνται και να εξυπηρετούνται από την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Συνεργάτης επιλογής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα, ο Όµιλος ΟΤΕ διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στον κλάδο του ICT. Το γεγονός αυτό τον καθιστά συνεργάτη επιλογής για κάθε επιχείρηση, εντός κι εκτός συνόρων, που θέλει να ενισχύσει την ευελιξία της και την ανταγωνιστικότητά της στη νέα ψηφιακή εποχή. Ο Όµιλος ΟΤΕ έχει υλοποιήσει µία σειρά από µεγάλα και σύνθετα έργα, όπως το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, έργα Smart Cities σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα, την υπηρεσία v-Banking για τη Eurobank, το υπερσύγχρονο Data Center της Coca-Cola HBC κ.α. Με την ίδια επιτυχία, ο Όµιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο του ICT και στο εξωτερικό, καθώς έχει αναλάβει έργα τεχνολογίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων (ECHA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) και τον Οργανισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών  (ENISA), για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA), καθώς και για το Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office – EPO).

Προτεραιότητα  η βιώσιμη ανάπτυξη 

Το υπεύθυνο επιχειρείν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της επιχειρηµατικής στρατηγικής του Οµίλου, ενώ οι αρχές βιώσιµης ανάπτυξης είναι ενσωµατωµένες στη λειτουργία του. Κατά την περίοδο της πανδηµίας, βάζοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια των ανθρώπων του, αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων του, ο Όµιλος ΟΤΕ στάθηκε δίπλα στην Πολιτεία στη µάχη για ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού, υλοποιώντας σε χρόνο-ρεκόρ µεγάλα έργα τεχνολογίας, όπως η τηλεργασία για 10.000 Δηµόσιους υπαλλήλους µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η άυλη συνταγογράφηση και η πλατφόρµα ηλεκτρονικής διακίνησης και ψηφιακής υπογραφής Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου.

Παράλληλα, προχώρησε στην ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των ελληνικών νοσοκοµείων µε αγορά απαραίτητου ιατρικού εξοπλισµού αξίας  2 εκατ. ευρώ. Στους συνδροµητές του παρείχε δωρεάν GB στην κινητή και δωρεάν κλήσεις σταθερής, για τη διευκόλυνσή τους εν µέσω καραντίνας.  Η συνολική προσφορά του Οµίλου µέσα από όλες τις δράσεις του για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, για τους Συνδροµητές του, τους εργαζοµένους και την Πολιτεία, αποτιµάται σε 12 εκατ. ευρώ.