Όμιλος REDS: Η συμβολή του Smart Park στον αυξημένο κύκλο εργασιών

O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του πάρκου ενισχύθηκε κατά 7% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

Αύξηση 11% παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου REDS και ανήλθε σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο 2014.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ΄ολοκλήρου από τη μίσθωση του εμπορικού πάρκου “Smart Park”. O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του πάρκου ενισχύθηκε κατά 7% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους και η επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 6,1% κατά την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης ανέρχεται σε 100%.

Οι ζημίες προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν για το εξάμηνο του 2015 σε 0,45 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 0,6 εκατ. ευρώ περίπου, του αντίστοιχου εξαμήνου 2014.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου στο εξάμηνο του 2015 παρουσίασαν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ περίπου του αντίστοιχου εξαμήνου 2014, σημειώνοντας αύξηση 25%.