ΟΟΣΑ: Επαγγέλματα «προς εξαφάνιση» επιλέγουν οι νέοι

Η έκθεση του ΟΟΣΑ «Dream jobs» αναφέρει μάλιστα ότι σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίες στις χώρες μέλη του είναι πιθανόν τα επόμενα χρόνια να αυτοματοποιηθούν.

Επαγγέλματα τα οποία εξαφανίζονται ως αποτέλεσμα των νέων τεχνολογιών και της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης επιλέγουν οι νέοι και οι νέες στις χώρες του ΟΟΣΑ όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα νέας έκθεσης του Οργανισμού.

Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α «Dream jobs» αναφέρει μάλιστα ότι σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίες στις χώρες μέλη του είναι πιθανόν τα επόμενα χρόνια να αυτοματοποιηθούν.

Εξίσου ενδιαφέρον συμπέρασμα αποτελεί το ότι τα παραδοσιακά και συχνά κορεσμένα επαγγέλματα επιλέγουν κυρίως μαθητές από λιγότερο ευνοημένα μορφωτικά περιβάλλοντα ή μαθητές που αποτυγχάνουν στις μαθητικές εκθέσεις την PISA.

Μάλιστα όπως προκύπτει από την έρευνα, οι επαγγελματικές διεκδικήσεις των 15άρηδων ανά τον κόσμο αφορούν μια μικρή «λίστα» παραδοσιακών σπουδών (γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, διευθυντές επιχειρήσεων κλπ), ενώ οι έφηβοι αγνοούν τελείως νέους τύπους εργασίας που αναδύονται ως αποτέλεσμα της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης και της «επανάστασης» των νέων τεχνολογιών.

Η έρευνα σχετικά με τις επαγγελματικές προσδοκίες των νέων σήμερα αποκαλύπτει ότι το 47% των αγοριών και το 53% των κοριτσιών που ερωτήθηκαν σε 41 χώρες αναμένουν να εργαστούν σε ένα από τα «παραδοσιακά» δημοφιλή επαγγέλματα μέχρι την ηλικία των 30.

Οι ερευνητές του ΟΟΣΑ αναφέρουν ότι σε χώρες με ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως η Γερμανία ή η Ελβετία, λιγότεροι από τέσσερις στους δέκα νέους εκφράζουν ενδιαφέρον για να παραδοσιακά επαγγέλματα.

Αντιθέτως στις χώρες αυτές αναζητούν νέες επαγγελματικές προτάσεις και διεξόδους.

Βέβαια, στα συμπεράσματα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ, αναφέρεται η υψηλή σημασία των συστημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών του, καθώς και του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στις επιλογές και τις προσδοκίες σταδιοδρομίας των νέων καθώς και στην ανάγκη για σαφή σήματα των αναγκών της αγοράς εργασίας