ΟΟΣΑ: Η γραφειοκρατία και τα κόκκινα δάνεια ταλανίζουν την ελληνική οικονομία – Ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα μείζονα ζητήματα που κατατρύχουν την Ελλάδα, και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου η χώρα να εξέλθει της κρίσης του κορωνοϊού, αναφέρεται σε έρευνά του ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της έρευνας τίθενται οι τομείς της Δικαιοσύνης, της Δημόσιας Διοίκησης και η Γραφειοκρατία, ενώ επισημαίνεται πως είναι εκ των ων ουκ άνευ η υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων.

Μάλιστα, σε συνδυασμό με την έλλειψη ικανού εργατικού δυναμικού, «αναστέλλουν τη σταθερή ανάπτυξη και αποθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάκαμψη από την πανδημία».

Ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται

Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται είναι εξής:

α)Οι ανεπάρκειες στη δημόσια διοίκηση και η μεγάλη κανονιστική επιβάρυνση επιβραδύνουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, δυσχεραίνουν το επενδυτικό κλίμα και αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης του συστήματος δικαιοσύνης είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης COVD-19 όσο και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων.

β)Περιστολή των γραφειοκρατικών διαδικασιών και βελτίωση της προσβασιμότητας στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω της ψηφιοποίησης.

γ)Η κωδικοποίηση των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών, η καλύτερη εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και των δικαστών και η ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

δ) Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι η πρόοδος στη μείωση των κόκκινων δανείων έχει επιταχυνθεί, όμως τονίζει ότι τα NPLs παραμένουν υψηλά και σε συνδυασμό με τον αναβαλλόμενο φόρο, περιορίζουν τα κεφάλαια και την κερδοφορία των τραπεζών και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο κίνησης και τις νέες επενδύσεις των επιχειρήσεων. Υλοποίηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση του αναβαλλόμενου φόρου και των κόκκινων δανείων που θα απομείνουν μετά τον Ηρακλή.

ε) Ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων για να στηριχθεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στις δημόσιες μεταφορές, την καινοτομία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

στ) Να βελτιωθεί η ποιότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης των δημοσίων επενδύσεων.