ΟΠΑΠ: Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος επενδύσεων για το 2019

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την εφαρμογή νέου επενδυτικού πλάνου αποφάσισε η εταιρεία στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ.

Με ανακοίνωσή της η ΟΠΑΠ ενημέρωσε ότι την Τρίτη 26.03.2019 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια του οποίου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα με το προϊόν του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 200 εκατ., η έκδοση του οποίου εγκρίθηκε με την από 28.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, κατά την από 26.03.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2018 χρησιμοποιήθηκε συνολικά για επενδύσεις ποσό 38,8 εκατ. ευρώ, αντί του προβλεπόμενου ύψους 49,5 εκ. ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής του χρονισμού υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος.

Ειδικότερα, η Εταιρεία επένδυσε σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων ποσό 18,5 εκατ. ευρώ, σε VLTs ποσό 14,1 εκατ. ευρώ και σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service «SSBTs» & Virtual games ποσό 6,2 εκ. ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα επένδυσης των κεφαλαίων για τη χρήση 2019 αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα και διαμορφώνεται ως εξής: η Εταιρεία θα επενδύσει σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων ποσό 23,4 εκατ. ευρώ, σε VLTs ποσό 3,5 εκατ. ευρώ και σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service «SSBTs» & Virtual games ποσό 3,8 εκατ. ευρώ.